Barncancerdagen – barnonkologin i Norrland då till nu

Sidan publicerades 15 februari 2023

I dag 15 februari är det internationella barncancerdagen. Per-Erik Sandström, barnonkolog vid Norrlands universitetssjukhus, berättar om utvecklingen inom barncancer de senaste 30 åren och ser en mer precis behandling och diagnostik i dag.

Sedan mitten av 90-talet har Per-Erik Sandström arbetat på barnonkologen vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). På barnonkologen utreds och diagnostiseras alla barn i Norra sjukvårdsregionen vid misstanke om cancer. All utredning, diagnostik och behandling utgår från nationella och internationella vårdprogram.

– Oavsett om du bor i Kiruna eller Bromma så får du exakt samma utredning och behandling. Det är barnonkologins styrka. Vi har ett tätt samarbete mellan barnonkologiskt ansvariga läkare och sjuksköterskor vid övriga sjukhus i norra sjukvårdsregionen. För komplicerade fall samarbetar vi med övriga barncancercentra och även med internationella experter, förklarar Per-Erik Sandström.

Aktuellt inom barnonkologi i Norrland är bland annat projektet Genomic Medicine Sweden (GMS). GMS är en regionsamverkan som handlar om att kunna erbjuda patienter snabbare och mer precis diagnostik av sjukdomar. I praktiken innebär det att prov på tumören men även det friska DNA:t analyseras. Analys av friskt DNA ger information om det finns en ökad risk för att få cancer vilket är viktigt för fortsatt uppföljning och för att förebygga ny sjukdom. Alla barn med cancer i norra sjukvårdsregionen erbjuds att delta i projektet. Hittills har alla tackat ja.

– Just nu får vi in data från projektet. Det ska bli spännande att följa upp och analysera, säger Per-Erik Sandström.

Runt 85% av de som drabbas av cancer som barn överlever sjukdomen i dag. Under de senaste decennierna ser Per-Erik Sandström att vården blivit bättre och mer precis. Den ökade överlevnaden har uppnåtts med mer behandling till alla. Tidigare har det varit svårt att veta vilka som kunnat botas med mindre behandling.

– Nu svänger pendeln åt andra hållet. Nyare tekniker för att se vilka som faktiskt är fria från sin sjukdom gör att förhoppningen är att kunna bota många patienter med mindre behandling. Det ger i sin tur mindre risker för komplikationer senare i livet, förklarar han.

Per-Erik Sandström menar att utvecklingen för barnonkologin går åt rätt håll. Regeringens satsningar på cancervården har tidigare inte varit riktade till barncancer. De senaste åren har det ändrats. Nya satsningar har lett till konkreta resultat för barncancervården i Norrland:

– Här på NUS har vi bland annat fått en egen kurator, fler kontaktsjuksköterskor, sjukgymnastverksamheten har förbättrats och vi har en apotekare som är värdefull och stöttar oss i komplicerade behandlingar. Det har gjort och gör väldigt stor skillnad för barnonkologin, avslutar Per-Erik Sandström.

Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer.