Fysisk aktivitet ger goda effekter vid cancer

Sidan publicerades 16 mars 2022

Region Jämtland Härjedalen erbjuder sedan snart ett år tillbaka patienter att träna under och efter sin cancerbehandling, antingen digitalt via cancerrehabteamet eller genom regionens samarbete med Friskis & svettis.

En till två gånger i veckan möts grupperna för att träna rörelse, kondition och styrka. Responsen har varit mycket positiv och en viktig bieffekt är att deltagarna har fått ett sammanhang där de kan känna gemenskap och stötta varandra.

Lina Fredriksson Östersund– Under de senaste åren har det kommit alltmer övertygande evidens för hur viktigt det är med fysisk aktivitet under cancerbehandling, men också under hela sjukdomstiden, berättar Lina Fredriksson, som är arbetsterapeut inom cancerrehabteamet och regional processledare för cancerrehabilitering.

Att röra på sig har en rad positiva effekter för alla människor. Vid cancersjukdom har träning betydelse inte bara för hur patienten mår utan också för hur hen klarar av behandlingen. Flera studier visar på att fysisk aktivitet minskar den cancerrelaterade tröttheten och risken för återfall.

Digital träning

Inom regionen har man länge jobbat med att försöka få in rutiner för att vården ska informera patienter om vikten av fysisk aktivitet. Cancerrehabteamet har också verkat för att knyta arbetsterapeut- och fysioterapeutresurser till den öppna specialistvården.

– Vi var redan på gång att skapa en träningsgrupp för patienter med cancer; RCC Norrs avsatta projektmedel för att jobba med fysisk aktivitet har gjort att det blivit mer fart i det arbetet, säger Lina Fredriksson.

Grundtanken var att samla en fysisk träningsgrupp på Östersunds sjukhus. Då pandemin kom förbjöds gruppverksamhet inom regionen och man fick lov att tänka om och tänka nytt. Cancerrehabteamet hittade en digital lösning för träning, som kunde genomföras trots en pågående pandemi.

Projektmedlen från RCC Norr användes för att hitta en samverkan med Friskis & svettis i Östersund. Projekttiden gick ut 31 januari och nu diskuteras hur en fortsättning kan komma att se ut. Friskis & svettis är mycket positiva till konceptet och vill gärna ha en fortsatt samverkan med regionen.

Hoppas på fler deltagare

Den digitala träningsgruppen leds av fysioterapeuter och vänder sig till patienter inför, under eller upp till ett år efter avslutad cancerbehandling. Varje träningstillfälle kostar som ett vanligt sjukvårdsbesök. En stor fördel med de digitala träffarna är att patienter från hela regionen kan delta, trots långa avstånd.

Den träningsgrupp som leds av Friskis & svettis har inga andra kriterier än att deltagaren ska orka ta sig till och från träningen. Träningen vänder sig till alla som har eller har haft en cancersjukdom, så länge det finns behov av exempelvis stöd och gemenskap. Under projekttiden har deltagarna betalat ett subventionerat pris. Förhoppningen är att kunna bredda verksamheten till att omfatta fler orter inom Region Jämtland Härjedalen.

Lina Fredriksson understryker att det hittills funnits plats för alla som vill delta i träningsgrupperna och cancerrehabteamet hoppas att antalet deltagare ska öka framöver.

– Det svåra har varit att nå ut, men vi har försökt marknadsföra oss via anslag och sociala medier. Sjukvården har ett ansvar att informera om levnadsvanor som fysisk aktivitet och det är väldigt viktigt att det görs, säger Lina Fredriksson.

Medverkar vid Cancerdagen

Lina Fredriksson kommer att medverka vid den Sjukvårdsregionala cancerdagen den 5 maj. Då kommer hon att inspirera och berätta mer om hur man kan arbeta kring fysisk aktivitet och utforma träning vid cancersjukdom.

Läs mer och anmäl dig till Cancerdagarna 2022

Läs mer om fysisk aktivitet och cancer