Cancerdag i norr om tidig upptäckt av cancer och om att möta patienters behov

Sidan publicerades 11 maj 2022

Efter två år av pandemi har det äntligen blivit möjligt att träffas och arrangera fysiska möten. Årets sjukvårdsregionala Cancerdag den 5 maj blev ett hybridmöte med omkring 65 deltagare på plats i Bergasalen på Norrlands universitetssjukhus och ett 30-tal deltagare på distans.

– Det är en stor förmån att vi återigen får samlas från hela sjukvårdsregionen för att lyssna på intressanta föredrag och diskutera cancervårdens utveckling och utmaningar, säger Anna-Lena Sunesson, enhetschef på RCC Norr.

Cecilia HultstrandFörst ut att föreläsa var Cecilia Hultstrand som är vårdutvecklare vid RCC Norr. Utifrån sin avhandling berättade hon om vilken betydelse samspelet mellan primärvårdsläkare och patient har för tillgången till cancervård.

–  Att förstå och tolka olika symptom är en utmaning för både patienter och läkare, säger Cecilia Hultstrand.

Tidig upptäckt av cancerElin Thysell

Forskaren Elin Thysell höll ett föredrag om det världsunika forskningsprojektet Predict, där 74 000 västerbottningar inbjuds att delta. Predict utgår från Västerbottens hälsoundersökningar (VHU), som genomförts i hela länet sedan 1990.

Projektet syftar framför allt till att hitta biomarkörer, ämnen i blodet som kan ”skvallra” om en person riskerar att drabbas av olika sjukdomar – innan det finns några symtom. Biomarkörena kan också hjälpa forskarna att förstå hur sjukdomar uppkommer och på sikt förbättra befolkningens hälsa.

Johan Styrke

Urologen Johan Styrke berättade om organiserad PSA-testning för tidig upptäckt av prostatacancer.

– Att organisera PSA-testningen inom sjukvårdsregionen kommer att öka jämlikheten, eftersom alla män får samma information om för- och nackdelar med PSA-prov, och samma möjlighet att testa sig, säger Johan Styrke.Lena Silfverdal

Gynekologen Lena Silfverdal berättade omUtrotningsprojektet, som undersöker om utrotning av HPV (humant papillomvirus) och livmoderhalscancer kan ske snabbare genom att vården erbjuder unga kvinnor som inte är vaccinerade via skolvaccinationsprogrammet, en så kallad cath-up-vaccination mot HPV. Samtidigt görs livmoderhalsscreening med HPV-analys.

– Med ett högt deltagande i screeningprogrammet är förutsättningarna för att utrota livmoderhalscancer mycket bättre än för att utrota polio, säger Lena Silfverdal.

Patienters behov

Den senare delen av Cancerdagen handlade om att möta patienters olika behov. En patientrepresentant skulle ha medverkat men blev sjuk och var tvungen att ställa in. Deltagarna fick i stället se två tänkvärda filmer som tagits fram av Nätverket mot gynekologisk cancer.

Johan Philipsson och Sara WirénJohan Philipsson, specialistsjuksköterska palliativ vård och Sara Wirén, onkolog höll sedan i ett pass om palliativ vård och obotlig sjukdom, om dessa begrepps betydelser och laddningar. De menade att palliativ onkologisk behandling kan bidra till ett långt och bra liv trots spridd cancersjukdom, men behandlingen kan även ge många biverkningar.

Via länk från Östersund berättade sjukhuspastorn Anders Silfverdal, om sjukhuskyrkans arbete, som omfattar både svårt sjuka och döende men också patienter som har många år kvar att leva. Kyrkans uppdrag handlar mycket om att vara närvarande i nuet, lyssna, ta tid och utgå från patientens behov, utan att ge några färdiga svar.

– En döende människa går igenom en sorgeprocess som kan ta sig olika uttryck, men det gäller att komma fram till någon form av acceptans och försoning med hur livet blev, säger Anders Silfverdal.

Frans NilssonStrax före lunch var det dags för Frans Nilsson, medicinsk chef vid Barn 3, att hålla ett anförande om en pågående nationell barncancersatsning. Bland mycket annat lyfte han teamet runt patienten och betydelsen av att alla på avdelningen vet om det väsentliga runt varje inneliggande patient.

– Nya tillskott till teamet, som apotekare, kurator och forskningssjuksköterska, frigör läkartid och löser uppgifter med en större precision och patientsäkerhet än tidigare, säger Frans Nilsson.

Lina Fredriksson, arbetsterapeut och regional processledare för cancerrehabilitering i region Jämtland Härjedalen höll två föredrag under eftermiddagen. I det första beskrev hon cancerrehabteamets arbete. I det andra föredraget berättade hon om en satsning på fysisk aktivitet för personer med cancer i samverkan med Friskis & svettis.

Lina Fredriksson

Det finns många fördelar med fysisk aktivitet vid cancer. Förutom en bättre fysisk kapacitet kan träning exempelvis mildra behandlingsbiverkningar och minska risken för återfall.

– Personer som hade eller hade haft cancer som deltog i en träningsgrupp på Friskis & svettis blev mer fysisk aktiva i vardagen och minskade den cancerrelaterade tröttheten, säger Lina Fredriksson.

Det viktigaste med träningen var dock den sociala gemenskapen och att deltagarna kände förståelse för varandra. En deltagare uttryckte det så här: ”Jag har saknat en liknande grupp att ha under behandlingen; det ger energi i allt när orken är som sämst”.

Diffusa symtom vanliga i primärvården

Distriktsläkaren Mikael Lilja berättade om primärvårdens förutsättningar och möjligheter att upptäcka cancer och arbeta enligt standardiserade vårdförlopp. I en internationell jämförelse har Sverige få primärvårdsläkare. Enligt Mikael Lilja har dessa ingen teoretisk chans att hinna med vad de är ålagda. Däremot har Sverige fler anställda inom andra professioner i primärvården.

– Patienter söker primärvård ofta med diffusa symtom; Cancersymtom är mycket vanligt medan cancerdiagnos är ovanligt, säger Mikael Lilja.

Kraftens hus

Ibland räcker inte sjukvården till för att möta patienters alla behov. Carina Mannefred, verksamhetsutvecklare i RCC Väst, medverkade för att berätta om mötesplatsen Kraftens hus i Borås. Den patientdrivna verksamheten erbjuder emotionellt, socialt, fysiskt och praktiskt stöd för cancerdrabbade och deras närstående, som ett komplement till vårdens cancerrehabilitering. I Kraftens hus kan man få prata av sig, lyssna på andras erfarenheter och få hjälp att bearbeta det svåra i livet.

– Visionen är att Kraftens hus ska finnas i hela landet och vara en nationell förening, säger Carina Mannefred.

Cancerdagen avslutades med ett reflekterande panelsamtal där många av dagens föreläsare deltog. RCC Norr tackar alla som bidrog under dagen, både medverkande och deltagare, på plats i Bergasalen och digitalt.

Publik Cancerdagen 2022