Nya processledare för gynekologisk cancer

Sidan publicerades 8 december 2020

Sedan i somras har platsen som sjukvårdsregional processledare för gynekologisk cancer varit vakant. Men nu har RCC Norr rekryterat två personer som tillsammans ska ansvara för processen. Det är Ida Gideonsson och Erika Figaro, som båda arbetar vid Centrum för obstetrik och gynekologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Ida Gideonsson och Erika Figaro Ida Gideonsson (t.v.) är specialist inom gynekologi och obstetrik. I sitt arbete har hon fokus på gynekologisk tumörkirurgi, men även allmän gynekologisk mottagning och jourverksamhet inom både gynekologi och obstetrik.

Erika Figaro är forskningssköterska på halvtid. Övrig tid arbetar hon vid gynekologisk mottagning, där hon även kommer att vikariera som kontaktsjuksköterska och operationsplanerare för kvinnor som utreds och behandlas för gynekologisk cancer.

Hur känns det att vara sjukvårdsregionala processledare för gynekologisk cancer?

‒ Vi är glada över att dela på uppdraget. Tillsammans med processarbetsgruppen har vi möjlighet att driva och utveckla gyncancervården i Norrland, ett uppdrag som känns intressant, roligt och ansvarsfullt.

Vad kan ni bidra med som processledare?

‒ Vi tycker båda att det är roligt och givande att arbeta med utveckling, driva projekt och framför allt, bidra till god vård. Det finns sedan tidigare en stabil och välfungerande processgrupp för gyncancer, något som är en förutsättning för arbetet. Då vi har olika yrkesroller kan vi ha ett bredare perspektiv som gagnar både verksamhet och patientperspektiv.

Vilka förväntningar har ni på RCC Norr?

 ‒ RCC Norr tillför struktur och en tyngd bakom de förslag som kommer från den kliniska verksamheten. RCC Norr möjliggör för verksamheten att arbeta strukturerat med utveckling av vårdprocessen.

Hur ser det ut för gyncancerprocessen inom sjukvårdsregionen?

 ‒ Det finns ett väl fungerande samarbete mellan kliniker och olika sjukhus i norra sjukvårdsregionen. Väl utvecklade MDK, som genomförs varje vecka ska säkerställa att patienter får så jämlik vård som möjligt.

Hur många drabbas av gyncancer?

‒ Drygt 300 kvinnor diagnosticerades med gynekologisk cancer i norra sjukvårdsregionen, under 2018. Den största gruppen, omkring hälften av fallen är cancer i livmoderkroppen. I dagens samhälle, med ökad övervikt, ökar incidensen för livmodercancer.

Något särskilt ni skulle vilja förbättra inom gyncancerprocessen?

‒ Vår förhoppning är att alla patienter ska få tillgång till Min Vårdplan via 1177. Min vårdplan ska innehålla korrekt information som gäller den enskilda kvinnan. Vi vill verka för tydliga kontaktvägar för både patienter och personal.

Välkomna in i uppdraget Erika och Ida, önskar RCC Norr!