Patient- och närståenderådet

Du kan du ta del av minnesanteckningar från mötena med patient- och närståenderådet vid RCC Norr via länkarna nedan.

PDF-filerna öppnas i nytt fönster.

Minnesanteckningar 2024

Minnesanteckning Patient- och närståenderådet 240319

Minnesanteckning Patient- och närståenderådet 240213

Minnesanteckningar 2023

Minnesanteckning Patient- och närståenderådet 231205

Minnesanteckning Patient- och närståenderådet 231024

Minnesanteckning Patient- och närståenderådet 230920

Minnesanteckning Patient- och närståenderådet 230824

Minnesanteckning Patient- och närståenderådet 230516

Minnesanteckning Patient- och närståenderådet 230308

Minnesanteckning Patient- och närståenderådet 230117

Minnesanteckningar 2012-2022