RCC Norrs medarbetare

Här finner du kontaktuppgifter till RCC Norrs medarbetare i bokstavsordning efter förnamn.
Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5B, plan 0.
Målpunkt PA eller P.

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Anna Rosén

klinisk genetiker, överläkare

Cancergenetisk mottagning

 

 

 

porträtt

Anna Wännman

genetisk vägledare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Carin Nylander

forskningssköterska

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Christina Edwinsdotter Ardnor

medicinskt ledningsansvarig, onkolog

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Elisabeth Stenman

genetisk vägledare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Eva Sjöström

medicinsk sekreterare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Jens Nyström

genetisk vägledare

porträtt

Lena Lundkvist

handläggare

Cancergenetisk mottagning

Kommunikation

porträtt

Hanna Midfjäll

kommunikatör, webbredaktör, redaktör Min vårdplan

 

porträtt

Ulrika Bergfors

kommunikatör, webbredaktör

RCC Norr

Registeradministration

porträtt

Birgitta Fransson

registeradministratör

 

porträtt

Gunilla Andersson

registeradministratör, chefsassistent

porträtt

Jenny Bellgran

registeradministratör

porträtt

Lena Hjerm

chefsassistent, handläggare

porträtt

Linda Nilsson

registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Malin Andersson

registeradministratör

porträtt

Sara Huggert Ranta

registeradministratör

porträtt

Sonia Katsuura

registeradministratör

Systemutveckling

porträtt

Erica Raneblad

Systemutvecklare

 

porträtt

Henrik Lindblom

Systemutvecklare

porträtt

Päivi Persson

registerproduktägare

Vårdutveckling

porträtt

Anna Stecksén

vårdutvecklare,

 

porträtt

Cecilia Hultstrand

vårdutvecklare, processledare prevention

porträtt

Fredric Wallin

koordinator PKC, processledare

porträtt

Helena Strömqvist

samordnande kontaktsjuksköterska urologi, projektkoordinator OPT, utrotning av livmoderhalscancer

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, processledare cancerrehabilitering, ordf. NAG kontaktsjuksköterska

porträtt

Senada Hajdarevic

processledare Vägen in i cancervården

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

Övriga

porträtt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

 

porträtt

Claire Micaux

nationell samordnare Min vårdplan

porträtt

Gustav Zetterberg

ungdomskoordinator, kurator

Cancercentrum

porträtt

Inger Hedblad

sjuksköterska

RCC Norr, Kansliet för organiserad prostatacancertestning

porträtt

Marie Lundholm

forskningssamordnare, forskningsingenjör

porträtt

Ove Andrén

medicinskt sakkunnig/rådgivare, sjukvårdsregional SVF-samordnare

RCC Norr