Fortbildningsfredag cancer - regimbiblioteket och nya läkemedel

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Tid: 12 januari 13:00 - 14:00

Plats: Online

Program

Så fungerar regimbiblioteket

Du som arbetar som behandlingssjuksköterska eller i annan roll, där du får frågor om dosering och kombination av antitumorala läkemedel, får genomgång om hur regimbiblioteket fungerar. Presenteras av Ulrika Landin, samordnare för det nationella regimbiblioteket och leg. receptarie, och Ann-Sofi Fyhr, apotekare.

Läs mer om nationella regimbiblioteket här.

Nya cancerläkemedel: vad innebär immunterapi/checkpointhämmare?

Fler patienter drabbas av immunrelaterad toxicitet i takt med att behandlingar av immunterapi ökar varje år. En del av dessa är potentiellt allvarliga och livshotande. Hur immunrelaterad toxicitet identifieras och handläggs är avgörande för patientens möjlighet att häva biverkan i tidigt skede, och eventuellt kunna fortsätta med sin onkologiska behandling. Sara Wirén, överläkare Cancercentrum NUS och medicine doktor, ger en överblick och orientering.

Klicka här för att ansluta till mötet.

Ingen föranmälan behövs.

Kommande webbinarier

Observera att information uppdateras.

16 februari - (Uppdateras).

15 mars - Hudbedömningar i primärvården.

12 april - Palliativ vård barn.

Prenumerera på nyhetsbrev

Vill du prenumerera på Fortbildningsfredag cancers nyhetsbrev? Om du väljer att prenumerera så får du uppdaterad information om de aktuella och nya föreläsningarna. Anmäl dig till nyhetsbrev för Fortbildningsfredag cancer här. 

Vid frågor, kontakta rccnorr@regionvasterbotten.se