Fortbildningsfredag cancer – Basstandard för psykosocialt stöd till barn och familjer inom barncancervården

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Tid: 12 april 13:00 - 14:00

Plats: Online

När ett barn får cancer drabbas hela familjen. Psykisk ohälsa hos patienter, föräldrar och syskon är vanligt efter en cancerbehandling.

Psykosocialt stöd till barncancerpatienter och deras familjer är ett prioriterat område, det visar rapport från regeringens barncancersatsning som alla barncancerenheter i landet fått svara på.

Hur kan det psykosociala stödet se ut för familjerna i norra sjukvårdsregionen? Lyssna på föreläsning om basstandard för psykosocialt stöd, hur den tagits fram, hur den ska användas och vilka effekter barncancervården hoppas att den ger.

Chatarina Odström, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator vid avdelningen för barnonkologi och Hematologi NUS, projektledare för basstandard för psykosocialt stöd till barn och familjer inom barncancervården

Frans Nilsson, barnonkolog och medicinsk chef vid Avdelningen för barnonkologi och hematologi NUS, projektägare för basstandard för psykosocialt stöd till barn och familjer inom barncancervården

Sofie Holmgren, Apotekare vid avdelningen för barnonkologi och hematologi NUS, projektadministratör för basstandard för psykosocialt stöd till barn och familjer inom barncancervården

Klicka här för att ansluta till mötet

Ingen föranmälan behövs.

Läs mer om Fortbildningsfredag cancer och kommande webbinarier