Fortbildningsfredag cancer - Barn som närstående och patienter

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Tid: 17 maj 13:00 - 14:00

Plats: Online

Stöd till barn vid Sundsvalls sjukhus och Den stora Minnesdagen

Hälso- och sjukvårdslagen säger att vi ska ge råd, information och stöd till barn som anhöriga. Forskningen visar att barn som inte får information och stöd genom en förälders sjukdom och bortgång, löper mycket större risk än andra barn att drabbas av ohälsa och social utsatthet.

Föredragarna är Catharina Engman​ och Sandra Olsen​, sjuksköterskor och barnombud på onkologiklinikendagvården, Sundsvalls sjukhus.

Hjältarnas hus i Umeå

Hjältarnas hus är ett tillfälligt hem där sjuka barn och deras familjer får möjlighet till en fungerande vardag, 300 meter från barnavdelningen.

Föredragare är Victoria Granlund, verksamhetschef, Hjältarnas Hus, Umeå.

Klicka här för att ansluta till mötet

Ingen föranmälan behövs.

Läs mer om Fortbildningsfredag cancer och kommande webbinarier