Save the date: Sjukvårdsregionala cancerdagar april 2024

För att utveckla cancervård och cancerforskning i sjukvårdsregionen bjuder RCC Norr varje år in dig som på olika sätt arbetar med cancervård.

Tid: 16 april - 17 april

Plats: Folkets hus, Umeå och online

De sjukvårdsregionala cancerdagarna äger rum 16-17 april 2024. Du kan delta antingen på plats i Umeå eller digitalt. 

  • Cancerdagen, 16 april: Fokus kliniknära frågor. Seminarierna hålls på svenska.
  • Cancerforskningens dag, 17 april: Seminarium på svenska med fokus patientnära forskning. Seminariet hålls parallellt med seminarium på engelska som samarrangeras med Umeå universitet.

Målgrupper

Dagarna vänder sig till regionala chefssamråd, arbetsgrupper, personal inom cancervård, cancerforskare och patient- och närståendeföreträdare.

Anmälan

Mer information och länk till anmälan kommer senare. Lägg gärna in dagarna i din kalender redan nu..