Sjukvårdsregional nätverksträff kring palliativ vård

Nätverksträffen arrangeras årligen i norra sjukvårdsregionen och syftar till att förena personal inom specialiserad palliativ vård för diskussioner om aktuella händelser, forskning och kunskapsläge.

Tid: 29 september - 30 september

Plats: Online

Anmäl dig HÄR senast 23 september

Mötet genomförs via Zoom. Länk och program skickas ut till anmälda deltagare, efter sista anmälningsdag.

Preliminärt program

29 september

08.45–09.00 Välkommen. Tid för uppkoppling och mötesetik. Fredrik Wallin

09.00–10.30 Kirurgiska åtgärder vid palliativ vård. Tora Campbell-Chiru, överläkare Södersjukhuset

10.30–11.00 Fika och teknisk paus

11.00–12.00 Forts. kirurgiska insatser vid palliativ vård – bikupediskussion

Medskick från föreläsare – återkoppling i plenum?

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Sjukvårdsregionalt forskningsnätverk. Sofia Andersson, lektor Umeå universitet

13.30–14.00 Hur möjliggör vi klinisk forskning i palliativ vård vår sjukvårdsregion? Bikupediskussion. Fredrik Wallin och Sofia Andersson

14.00–14.15 Fika och teknisk paus

14.15–15.00 Examensarbeten Västernorrland

15.00–15.10 Dagen avslutas. Fredrik Wallin

30 september

08.00–09.20 Kvadratrevision av specialiserad palliativ vård – preliminärt resultat. Rapport från respektive region, vad är våra utmaningar och framgångar? Samtliga

09.20–09.40 NPO Äldres hälsa och NAG palliativ vård inom kunskapsstyrningen. Henrik Ångström informerar                          

09.40–10.10 Fika och teknisk paus

10.10–11.30 Professionsspecifika bikupediskussioner med sammanfattning i plenum

Frågeställningar:

  • Gemensamt b5 innehåll i sjukvårdsregionen
  • ST-läkarforum? Specialistläkarforum? Vad kan vi lära av PRIN?
  • Specialistutbildning, hinder och lösningar (oavsett profession)
  • Forskningsnätverk, hur kan vi i våra respektive enheter bidra?

11.30–12.00 Information om aktuella händelser. Fredrik

12.00 NÄTVERKSTRÄFFEN AVSLUTAS

Möte i regionala arbetsgruppen

13.00–14.30 Möte för Samrådsgruppen/RAG Palliativ vård

 

PKC Norr arrangerar årets nätverksträff tillsammans med SSIH Västernorrland och Mellannorrlands hospice