Sjukvårdsregional dag för professionen inom cancerrehabilitering

RCC Norr inbjuder till en dag för profession inom cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen. Syftet med dagen är att öka kunskapen om cancerrehabilitering. Årets fokusområde är implementering av vårdprogrammet.

Tid: 20 oktober 08:00 - 14:30

Plats: Videomöte i förbokade lokaler eller via Teams på egen dator

 

Teams-uppkoppling skickas ut till anmälda via e-post, efter den 8 oktober.

Preliminärt program

08.00 Välkommen

08.05 Aktuell information från RCC

  • Cancerplanen – utvärdering och kommande cancerplan
  • RCC:s nationella arbete med cancerrehabilitering
  • Vad händer i våra regioner?
  • Checklistan – ett stöd för implementering av vårdprogrammet

09.10 Paus

09.40 Så här har vi använt checklistan

Helene Wendell, regional processledare cancerrehabilitering, Region Kalmar

Frida Karlsson Videhult, dietist Cancercentrum NUS, Region Västerbotten

10.50 Bensträckare

11.00 Implementering av det nationella vårdprogrammet

Anna Stecksén, Vårdutvecklare RCC Norr 

12.00 Lunch

13.00 Diskussioner i respektive region som leds av regionala processledare

  • Vad tar vi med oss från dagens föreläsningar i vårt implementeringsarbete på region- och verksamhetsnivå?
  • Kan vi använda checklistan – i så fall hur?
  • Vad blir nästa steg för oss?

14.00 Återkoppling från respektive region

14.30 Dagen avslutas

Checklista för cancerrehabilitering

Som ett komplement till det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har en checklista tagits fram. Syftet är underlätta implementeringen, genom att tydliggöra vilka områden som behöver utvecklas för att verksamheter ska kunna leva upp till vårdprogrammets intentioner.

Checklista cancerrehabilitering