Workshop: SVF för skelett- och mjukdelssarkom

Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för skelett- och mjukdelssarkom.

Tid: 23 februari 08:30 - 10:30

Plats: Digitalt möte

Syfte med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper: koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar med kodning inom SVF för skelett- och mjukdelssarkom.

Anmälan

Anmäl dig via e-post: anna.s.jonasson@regionvasterbotten.se

Eller telefon: 072-705 36 81

Uppkoppling via Zoom

https://zoom.us/j/97774035490?pwd=YUV5dTcvZTh5SGhYR1d6STJhQ0s1UT09

Meeting ID: 977 7403 5490

Passcode: 658773

Find your local number: https://zoom.us/u/abYRMPl5PT

Preliminär agenda

  1. Presentation av deltagare och inledning.
  2. Introduktion om skelett- och mjukdelssarkom, samt diskussion om och genomgång av ingående SVF-koder.
  3. Övergripande statistik för SVF sarkom – Lena Svensson
  4. Sammanfattande diskussion kring arbetssätt, kodning, registrering etc.
  5. Uppföljning av workshopen om ca åtta månader?
  6. Avslut

Väl mött!

För mer information kontakta de sjukvårdsregionala processledarna.