Workshop: Standardiserat vårdförlopp för hudmelanom

Välkommen till en digital workshop med fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för hudmelanom. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt.

Tid: 13 april 14:00 - 16:00

Plats: Via Zoom

Syfte med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper

oordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar med kodning inom SVF för hudmelanom.

Anmäl dig via e-post: anna.s.jonasson@regionvasterbotten.se

Eller telefon: 072-705 36 81

Uppkoppling via Zoom

https://zoom.us/j/96763618581?pwd=MERjVjMxMmc3bEFUQXJCQVA2L0JLQT09

Meeting ID: 967 6361 8581

Passcode: 427654

Agenda

  1. Presentation av deltagare och inledning.
  2. Introduktion om hudmelanom, samt diskussion om och genomgång av ingående SVF-koder.
  3. Övergripande statistik för SVF inom hudmelanom – Lena Svensson
  4. Sammanfattande diskussion kring arbetssätt, kodning, registrering etc.
  5. Uppföljning av workshopen om ca åtta månader?
  6. Avslut

Väl mött!

För mer information, kontakta de sjukvårdsregionala processledarna.

Frida Idenfors, Frida.Idenfors@regionvasterbotten.se

Zinaida Bucharbajeva, Zinaida.Bucharbajeva@regionvasterbotten.se