Sjukvårdsregional cancerdag 2021

RCC Norr inbjuder chefssamråd, arbetsgrupper, patient- och närståendeföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare till en sjukvårdsregional cancerdag. På grund av det rådande läget kring Coronaviruset har vi beslutat att arrangera konferensen digitalt via Zoom.

Tid: 22 april 10:00 - 16:00

Plats: Digitalt möte

Anmälan är nu stängd

Uppkopplingslänk via Zoom skickas ut till alla som anmält sig.

Moderator: Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör vid Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF)

Program 22 april

09.45–10.00 Uppkoppling

10.00–10.10 Välkommen! Moderator Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör NRF Anna-Lena Sunesson, chef RCC Norr

10.10–10.20 Värdskap för cancervården i den nationella kunskapsstyrningsorganisationen – vad händer?
Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör NRF

10.20–10.40 Införande av Min vårdplan via 1177 inom bröstcancer.
Jeanette Bäcklund, Maria Sandberg, Victoria Nilsson, kontaktsjuksköterskor kirurgcentrum, Region Västerbotten

10.40–11.00 Aktuellt inom screening för bröst-, livmoderhals- och tarmcancer samt organiserad prostatacancertestning. Ove Andrén, medicinskt sakkunnig RCC Norr

11.00–11.15 Paus

11.15–11.50 Cancerrisker i arbetsmiljön. Martin Andersson, överläkare/docent, arbets- och miljömedicin, Region Västerbotten

11.50–12.00 Reflektioner. Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör NRF

12.00–13.00 LUNCH

Tema Livsstil och cancer

13.00–13.20 Levnadsvanor och cancerrisk. Anna Rosén, överläkare vid folkhälsoenheten och cancergenetiska mottagningen, Region Västerbotten

13.20–13.40 Stress och cancer. Katja Fall, epidemiolog, professor Örebro universitet      

13.40–14.15 Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer – användning, evidens och säkerhet. Kathrin Wode, överläkare, spec. onkologi och palliativ medicin, verksamhetsutvecklare RCC Stockholm-Gotland

14.15–14.45 Paus

14.45–15.15 Växtbaserade läkemedel och kosttillskott – reglering och evidens. Johanna Hök Nordberg, apotekare, Ph.D, Karolinska Institutet och RCC Stockholm-Gotland

15.15–15.30 Forskning om KIM och lokalt arbete i norra sjukvårdsregionen. Jenny-Ann Brodin Danell, docent, Umeå universitet

15.30–15.45 Avslutande diskussion om livsstil och cancer.
Föreläsare samt representanter från RCC Norrs patient- och närståenderåd

15.45–16.00 Summering och avslutande reflektioner. Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör NRF

Har du frågor kontakta:

Sara Huggert Ranta

E-post: sara.huggert@regionvasterbotten.se

Tfn: 076-782 55 37

 

The Cancer Research Day

I direkt anslutning till cancerdagen den 22 april arrangerar RCC Norr även en cancerforskningsdag (23 april) i samarbete med medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Anmälan till de båda dagarna görs i samma formulär.

The Cancer Research Day