Kalender för RCC Norr

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 30 november 2023
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Norr
Inställt! Cancerseminarier i norr
Tid: 30 november 2023
Plats: Digitalt via Zoom

Föreläser gör Agnes Ling, Department of Medical Biosciences, UmU

Samverkan
Webbinarie om IPÖ prostatacancer och NPCR:s/RCC:s kunskapsstöd
Tid: 5 december 2023
Plats: Online

Välkommen att delta i webbinariet där NCPR:s ambassadörer från Region Kronoberg, Ludmilla Hammarström och Therese Hallberg medicinska sekreterare berättar om läkarnas och sjuksköterskornas nya arbetssätt efter införande av IPÖ på kliniken. Idag kan ingen tänka sig att återgå till de gamla arbetssätten eftersom man nu ökat vårdkvaliteten för patienterna och tidseffektiviserat arbetet för vårdpersonalen. Anmäl dig till webbinariet redan idag för att på svar på frågorna om hur regionen lyckades och vad de har framgångsfaktorer.

Samverkan
IPÖ-njurcancer: Möte och genomgång för inrapportörer
Tid: 7 december 2023
Plats: Online

Välkommen till möte för inrapportörer i Individuell Patientöversikt njurcancer (IPÖ).

Samverkan
Hur blir Min vårdplan bättre? Dialog med dig som arbetar i vården
Tid: 12 december 2023
Plats: Online

Hur blir digitala Min vårdplan cancer mer tillgänglig och anpassad för individen? Nu vill vi diskutera utvecklingen av Min vårdplan tillsammans med dig som arbetar i vården av personer med cancer.

Norr
Fortbildningsfredag cancer: Behandlingar - säkerhetsaspekter och biverkningar
Tid: 15 december 2023
Plats: Online

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 9 januari 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
Nationell workshop om lungcancerscreening
Tid: 1 februari 2024
Plats: Online

Digital eftermiddag med fokus på lungcancerscreening genom talare, diskussioner och workshop. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson inleder mötet.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 6 februari 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 12 mars 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 9 april 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Utbildning
INCA och kvalitetsregister inom cancer
Tid: 15 april 2024 - 16 april 2024
Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med INCA och kvalitetsregister inom cancer.

Norr
Save the date: Sjukvårdsregionala cancerdagar april 2024
Tid: 16 april 2024 - 17 april 2024
Plats: Folkets hus, Umeå och online

För att utveckla cancervård och cancerforskning i sjukvårdsregionen bjuder RCC Norr varje år in dig som på olika sätt arbetar med cancervård.

Utbildning
Registerforskning inom cancer
Tid: 17 april 2024 - 19 april 2024
Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med INCA och kvalitetsregister inom cancer.

Samverkan
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer
Tid: 22 april 2024
Plats: Distans

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter och tips. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 7 maj 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
RCC-dagen 2024
Tid: 22 maj 2024
Plats: Distans

Välkommen till RCC-dagen 2024!

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 4 juni 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Norr
Kunskapsdagar för behandlingssjuksköterskor
Tid: 16 oktober 2024 - 17 oktober 2024
Plats: Norrlands universitetssjukhus, Umeå och online

Kunskapsdagarna riktar sig till dig som är behandlingssjuksköterska i norra sjukvårdsregionens cancervård.