Sjukvårdsregional nätverksträff för specialiserad palliativ vård, i Hallstaberget Sollefteå Västernorrland

Anmäl dig senast den 30 april 2024

En person kan anmäla flera personer men måste då ange uppgifter enligt nedan i separat anmälningsformulär.

Personuppgifter kommer att sparas för att administrera deltagandet i nätverksträffen. Läs mer i RCC:s integritetspolicy.

Önskar del i dubbelrum
Önskar du övernattning redan från den 21 maj?
Deltar på konferens 22-23 maj, men utan övernattning

Faktureringsuppgifter: