Norra sjukvårdsregionens cancerseminarieserie

Välkommen att ta del av intressanta föredrag om cancervård och cancerforskning. Föredragen ges digitalt. I vissa fall filmas föredragen och kan ses i efterhand, efter godkännande av föreläsaren.

Nästkommande föreläsning/next lecture

December 7th, we welcome Cemal Erdem,

Department of Medical Biosciences, Umeå University

 

Place: Rosen, building 6M 3:d floor

OBS! Hybrid seminar

Join Zoom Seminar:

https://umu.zoom.us/j/8034341352


Vid frågor, kontakta Malin Andersson vid RCC Norr

När?

Seminarier äger rum på torsdagar klockan 15.30–16.15 (35 min föreläsning samt 10 min avsatt för frågor).

Syfte med cancerseminarierna

RCC Norr arrangerar seminarieserien, gemensam för hela norra sjukvårdsregionen, med syfte att sprida kunskap och nya rön inom cancerforskningen.

För vem?

Läkare, forskare och vårdpersonal i norra sjukvårdsregionen med intresse för cancer. Intresserade från andra regioner är också välkomna att delta.

Cancerseminarieserien genomförs med stöd av Cancerakademien.

Närbild av blad på daggkåpa med vattendroppar