Cancerforskningens dag i Umeå

Den 7 april arrangerade RCC Norr och Umeå universitet Cancerforskningens dag i landstingshuset, i Umeå. Cancerforskningsdagen är årligt återkommande och hålls alltid på engelska. En stor skara ivriga åhörare och poster-presentatörer samlades för att lyssna på föreläsningar om patientnära kliniska studier och grundläggande molekylärbiologisk forskning.

Nytt för i år var en föreläsning från Umeå Biotech inkubator som beskrev möjligheter till att påskynda forskningsframsteg via kommersialisering. De yngre forskarna fick tillfälle presentera sina resultat under den ca 1,5 timmes långa postersessionen.

Morgonen inleddes med att Anders Widmark föreläste om HYPO-behandling vid prostatacancer och om vilken nytta denna behandlingsform har för både patienten och sjukvården.

Anna Arnqvist beskrev sjukdomsmekanismer runt Helicobacter Pylori och uppkomsten av magsäckscancer. Vidare beskrevs arbetet med att förstå bakteriens förmåga att uttrycka ytproteiner för att kunna binda till celler.

Keynote-talare Åke Borg från Lunds universitet beskrev i sin föreläsning arbetet med den stora SCAN-B- studien. Studien som fokuserar på att studera befintliga och identifiera nya molekylära tumörbiomarkörer för bröstcancer, har i dagarna inkluderat över 10 000 deltagare.

Efter lunchpausen inleddes eftermiddagen med livliga diskussioner i poster-området. Med stor entusiasm presenterades både preliminära och mera slutgiltiga forskningsresultat av regionens innovativa unga forskare.

Årets ”Best Poster Award” gick till Zahra Haider från Sofi Degermans forskargrupp med postern ”DNA methylation as a prognostic marker in T-cell acute lymphoblastic leukemia”.

Eftermiddagen fortsatte med en keynote-föreläsning av Mattias Johansson från IARC, Frankrike. Betydelsen av stora, välkontrollerade biobanker i cancerforskningen begrundades med exempel från studier av lungcancer och livsstilsfaktorer med canceranknytning.

Dagen avslutades med två föreläsningar med fokus på cellsignalering. Mattias Forsell beskrev sin forskargrupps arbete med att studera serotoninreceptorsignalering i cellmodellsystem av lymfom. Maréne Landström föreläste om TGFβ-signalering i prostatacancer och de molekylära mekanismer denna signaleringsräcka har för cellmigration och uppkomsten av metastaser.

Vi tackar alla föreläsare, utställare och åhörare och önskar alla hjärtligt välkomna till nästa års Cancerforskningsdag, den 20 april i landstingshuset i Umeå.