Välbesökt cancerforskningsdag i Umeå

I härligt vårväder hölls den årliga cancerforskningsdagen i landstingshuset i Umeå. Till cancerforskningsdagen anlände en stor skala entusiastiska åhörare och posterpresentatörer från regionens alla hörn. I år bestod programmet av sex halvtimmeslånga presentationer. Patientnära kliniska studier, grundläggande molekylärbiologisk forskning samt forskningsmetodik och infrastrukturplattformer presenterades. De yngre forskarna fick även de komma till tals under den ca 1,5 timmes långa postersessionen.

 

Förmiddagen inleddes med två presentationer med fokus på prostatacancer. Pernilla Wikström berättade om sin forskargrupps framsteg med att identifiera och verifiera nya biomarkörer. Pär Stattin redogjorde för observationsstudier i Prostate Cancer data Base Sweden.

Förmiddagen fortsatte med postersession, varvid regionens unga och innovativa forskare fick en chans att visa upp sina pågående studier. Diskussionerna i posterområdet var även i år mycket livliga.

Keynote-talaren Olli Kallioniemi presenterade strategier och resultat för precision systems medicin vid Institute for Molecular Medicine, Finland.


Efter lunchpausen inleddes eftermiddagen av Daniel Öhlund, som berättade om sina erfarenheter från Cold Spring Harbor Laboratories och etablering av organoider som modellsystem för cancerforskning.

 

Karin Nylander presenterade unika resultat från hennes forskning på tungcancer. Avslutningsvis presenterades de olika SciLifeLab infrastrukturplattformerna runt om i landet. Det nationella centrets nya ledare, professor Kallioniemi, poängterade att plattformarna är tillgängliga för samtliga forskare och till reducerat pris. 

Nytt för i år var att ett pris för bästa poster delades ut vid slutet av dagen. Årets posterprisvinnare blev Shrikant Kolan från Mattias Forsells forskargrupp vid Umeå Universitet. Det var också Mattias som fick ta emot gratulationerna på plats och RCC-chefen Beatrice Melin höll tal.

RCC Norr gratulerar vinnaren Shrikant Kolan och önskar alla hjärtligt välkomna till nästa års cancerforskningsdag den 7 april 2017.