RCC-möte över gränser

Patientföreträdare, läkare och kontaktsjuksköterskor var några av de olika kategorier som träffades och utbytte erfarenheter och synpunkter vid bland annat rundabordsdiskussioner på RCC-dagen den 18 april. Ett förslag på att lösa bristen på onkologkompetens i regionen presenterades även.

Jämtland saknar egen onkologkompetens och Norrbotten har precis rekryterat en onkolog. Bristen på onkologer inom regionen är fortfarande ett problem. Avsaknaden av ett gemensamt journal- och cytostatikaordinationssystem har heller inte underlättat ett onkologiskt samarbete över landstingsgränserna.
Men nu finns ett förslag som ska förbättra samarbetsmöjligheterna. Fler ambulerande onkologer behövs i regionen för att alla patienter får tillgång till lika behandling så nära hemmet som möjligt.

Fortfarande luckor i registren

I fokus för rundabordsdiskussionerna stod de sju huvudpunkterna i den regionala utvecklingsplanen. Mest tid verkar de olika grupperna ha ägnat åt punkterna om en förstärkning av patologin och inrapportering i kvalitetsregister.

Ove Björ, statistiker, berättade att omkring 5 500 maligna diagnoser registreras per år men att det fortfarande är långt kvar innan alla diagnoser blir registrerade.

– År 2011 räknade vi med att 82 procent registrerades.

En anledning till att registreringen inte är hundraprocentig kan vara att det är en ganska omfattande och tidskrävande procedur. Det finns 32 olika register och 114 olika formulär. Täckningsgraden för olika diagnoser varierar också ganska kraftigt.

– Det finns två stora utmaningar att täckningsgraden varierar från 70 till 100 procent och att alla diagnoser ska registreras så snart som möjligt, menar Ove Björ.

Håkan Olsson, processledare, Beatrice Melin, chef RCC Norr, och professor Stefan Emdin, informerad om de nationella riktlinjerna gällande bröst-, prostata-, tjocktarm- och ändtarmscancer.

Anna-Lena Sunesson, projektkoordinator, berättade om verksamheten under det gångna året vid RCC.
Dagen avslutades med rundabordsdiskussioner där det kom fram flera värdefulla synpunkter.

–Vi har sammanställt de synpunkter som kom fram och de kommer att användas som stöd för det fortsatta arbetet. Vi välkomnar även i fortsättningen alla goda idéer, säger Beatrice Melin.