2024 års cancerdagar ägde rum den 16-17 april. Närmare 280 personer hade i år anmält sig till de sjukvårdsregionala cancerdagarna i Umeå och online.

Sjukvårdsregional cancerdag 16 april

Den sjukvårdsregionala cancerdagen den 16 april handlade bland annat om läkemedel, vårdmöten, hälsoinformatörer och Min vårdplan. 

Nyhet från sjukvårdsregionala cancerdagen 2024:

Sjukvårdsregional cancerdag om läkemedel, vårdmöten och hälsoinformatörer

Cancerforskningens dag 17 april

Denna gång hölls tre parallella sessioner – två på svenska om patientnära forskning och ett på engelska inriktad mot grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning. Två posterprisvinnare utsågs också.

Nyhet från cancerforskningens dag 2024:

Cancerforskningens dag 2024