Cancerdagarna 2023

Den 20-21 april gick 2023 års cancerdagar av stapeln.

Sjukvårdsregional cancerdag 

Den sjukvårdsregionala cancerdagen den 20 april handlade om kunskapsstyrning, palliativ vård och levnadsvanor och lockade närmare 120 personer som kunde vara med fysiskt eller digitalt.

Nyhet från sjukvårdsregionala cancerdagen 2023:

Cancerdag i norr om kunskapsstyrning, palliativ vård och levnadsvanor

Cancerforskningens dag 

För att göra cancerforskningens dag mer lockande och tillgänglig för fler hölls i år för första gången två parallella sessioner - en svenskspråkig session med fokus på patientnära forskning och en inriktad mot grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.

Nyheter från cancerforskningens dag 2023:

Cancerforskningens dag i Umeå 2023
Patientnära forskning på cancerforskningens dag