Norra regionens cancerdag 2019

I början av april 2019 samlades vårdprofession, patientföreträdare och cancerforskare från norra sjukvårdsregionen, till den årliga Cancerdagen. Den arrangerades av RCC Norr på Norrlands universitetssjukhus och hade två teman; Träning och Cancer samt Screening.

Träning ger goda effekter vid och efter cancer

Cecilia Edström, hälsoplanerare i Region Västerbotten, berättade att minst en tredjedel av all cancer går att förebygga genom förändrade levnadsvanor. För diagnoserna stroke och typ 2-diabetes beräknas andelen som går att förebygga vara hela 80 procent.

— All fysisk aktivitet har betydelse och hälsoeffekten stiger brant när man börjar träna och minskar stillasittandet, sade Cecilia Edström.

Jan HaakCancerdagen fick besök av inspiratören och löparen Jan Haak, som berättade om utmaningen att springa 45 maratonlopp på 47 dagar, och detta bara sex månader efter en avslutad cancerbehandling.

Jan Haak ville väcka opinion och valde att samtala om cancer bl.a. med olika RCC-representanter på sin väg genom Sverige, från Skåne till Kebnekaise.

— Vi är i akut behov av fler samtal och behöver ta hälsosamma livsval, sade Jan Haak.

Yvonne WengströmOnkologisjuksköterskan och professorn Yvonne Wengström, från Karolinska Institutet, ställde frågan om det bra att träna under pågående cancerbehandling.

Idag finns starka vetenskapliga bevis för att vården säkert ska kunna rekommendera träning som behandling, för att lindra trötthet och andra symtom som uppstår vid cancerbehandling.

 

Helene RundqvistKollegan Helene Rundqvist, även hon verksam vid Karolinska Institutet, forskar om vad som händer i kroppen vid träning efter en cancerdiagnos.

Hon berättade att resultat från sambandstudier visar att träning kan minska risken för återfall och kan främja överlevnad vid cancer. De positiva effekterna för individen är dock fler än enbart överlevnaden.

— Träningsbarheten tappas inte vid cancerbehandling och de som är minst aktiva från början får störst effekt av träningen, sade Helene Rundqvist.

Vad det är i träningen som skyddar mot cancer är ännu inte helt kartlagt, men den som tränar får ofta bättre kontroll över sin vikt, vilket gör att tumörcellerna växer långsammare.

Sänkta nivåer av könshormoner och tillväxtfaktorer samt ett förbättrat immunförsvar kan vara andra orsaker till att träning och fysisk aktivitet ger ett bättre skydd mot flera tumörsjukdomar.

Screening för cancer räddar liv

Håkan Olsson kirurg Nus

En av talarna vid Cancerdagen var Håkan Olsson, kirurg vid Norrlands universitetssjukhus, som berättade om hur regionerna nu planerar för att införa allmän tarmcancerscreening i Sverige. Målet är att kunna hitta tumörer i ett tidigt stadium, och redan innan patienten känner av några symtom.

Idag finns vetenskaplig evidens för att screening för tarmcancer leder till minskad dödlighet och att 300 liv årligen skulle kunna räddas i Sverige. Enligt Socialstyrelsen skulle det bli lönsam både för sjukvården och samhället.

Inom EU har 20 länder redan infört eller är på väg att införa allmän tarmcancerscreening och beslutet om att börja med det också i Sverige, är taget i de flesta av regionerna.

Förebygg livmoderhalscancer

Gynekologen Lena Silfverdal är processledare för livmoderhalscancerprevention vid RCC Norr. Hon poängterade att täckningsgraden för cellprovtagning i Sverige aldrig varit högre. Samtidigt har andra faktorer gjort att antalet fall av livmoderhalscancer ökat något.

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV), som är mycket vanligt förekommande. Omkring 8 procent av alla kvinnor som testas bär på HPV, men infektionerna läker oftast ut av sig själv, inom ett par år.

— Utan HPV blir det ingen livmoderhalscancer, säger Lena Silfverdal. 

Hon tycker det viktigaste nu är att norra sjukvårdsregionen följer Socialstyrelsens rekommendationer och så snart som möjligt övergår till HPV-baserad screening primärt. Alla Norrlandsregionerna planerar också för detta, men har olika tidsplaner.

RCC Norrs patient- och närståenderåd berättar

Under Cancerdagen berättade företrädare från RCC Norrs patient- och närståenderåd (bilden ovan), om hur patientföreningarna arbetar för människor ska förstå hur viktigt det är att delta i olika screeningundersökningar — eftersom kunskap räddar liv.

Organiserad prostatatestning

Sist ut att hålla ett föredrag under temat Screening var Johan Styrke, urolog och processledare för prostatacancer inom RCC Norr. Han berättade att omkring 23 000 män årligen PSA-testas i norra sjukvårdsregionen. Socialstyrelsen har sagt nej till screening för prostatacancer, men rekommenderar regionerna att organisera PSA-testningen på ett bättre sätt.

2018 fick RCC i uppdrag av socialdepartementet att kartlägga den PSA-testning som redan görs i landet och beskriva vad det skulle kunna innebära, om sjukvården skickade ut samma information om PSA till alla män mellan 50 och 74 år och i samband med detta erbjöd ett PSA-test. 

Johan Styrke har gjort denna kartläggning för hela norra sjukvårdsregionen. Baserat på tidigare studier uppskattas att 37 patienter årligen skulle undvika död i prostatacancer och leva i genomsnitt åtta år längre, om organiserad PSA-testning infördes.

Johan Styrke

RCC Norrs styrgrupp har beslutat att inom ett pilotprojekt ta fram ett förslag på hur prostatacancertestning i detalj kan organiseras för en mindre grupp av män. Ett bredinförande är inte möjligt i dagsläget, på grund av kapacitetsbrist. 

— Fördelar med att börja i liten skala är att norra regionen hinner utvärderar olika tilläggstester och det nationella datasystem som är under uppbyggnad, säger Johan Styrke.