Sjukvårdsregionala cancerdagar

RCC Norr bjuder varje år in personal inom cancervård, regionala chefssamråd, arbetsgrupper, cancerforskare, samt patient- och närståendeföreträdare, till sjukvårdsregionala cancerdagar, i syfte att utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning.

Sjukvårdsregionala cancerdagarna 2025 äger rum den 7-8 maj.

Läs mer om 2025 års cancerdagar