Sjukvårdsregionala cancerdagar

RCC Norr inbjuder varje år regionala chefssamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare i norra regionen till sjukvårdsregionala cancerdagar, i syfte att utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning.

Nästa års regionala cancerdagar arrangeras i Umeå den 2–3 april 2020.

Den 2 april har fokus på kliniknära frågor och hålls på svenska.

Den 3 april är Cancerforskningens dag som hålls på engelska.

Mer information och anmälningsformulär kommer i januari 2020.

 

Bilder från de sjukvårdsregionala cancerdagarna 2019:

Kollage Cancerdagen 2019