Sjukvårdsregionala cancerdagar

RCC Norr inbjuder varje år regionala chefssamråd, arbetsgrupper, personal inom cancervård, cancerforskare, samt patient- och närståendeföreträdare, till Sjukvårdsregionala Cancerdagar, i syfte att utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning.

På grund av coronapandemin blev konferensen inställd under våren 2020.

22–23 april 2021 genomfördes Cancerdagarna digitalt med ett 80-tal deltagare under respektive dag. Första dagen hade som vanligt fokus på kliniknära frågor och den 23 april hölls "The Translational Cancer Research Day".

 

Bilder från de sjukvårdsregionala cancerdagarna 2019:

Kollage Cancerdagen 2019