Rapporter

På den här sidan har vi samlat de rapporter vi har publicerat.

RCC arbetar för att de nationella vårdprogrammen och kvalitet inom cancervården i större utsträckning kan följas upp genom kvalitetsregistren. I en rapport från 2021 konstaterar RCC att förutsättningarna för fortsatt utvecklingsarbete är goda och ger förslag på hur uppföljningen kan förbättras.

Rapport: Utveckling av uppföljningen av vårdprogram och kvalitet genom kvalitetsregister (pdf, nytt fönster)