Rapporter

På den här sidan har vi samlat de rapporter vi har publicerat.

Arbetet mot cancer

RCC arbetar för att de nationella vårdprogrammen och kvalitet inom cancervården i större utsträckning kan följas upp genom kvalitetsregistren. I en rapport från 2021 konstaterar RCC att förutsättningarna för fortsatt utvecklingsarbete är goda och ger förslag på hur uppföljningen kan förbättras.

Rapport: Utveckling av uppföljningen av vårdprogram och kvalitet genom kvalitetsregister (pdf, nytt fönster)

För att ge en bild av hur de uppskjutna vårdbehoven inom cancersjukvården ser ut genomför Regionala cancercentrum i samverkan registerstudier baserade på data i de regionala tumörregistren och elektroniskt inrapporterade B-anmälningar. Resultaten sammanställs i rapporter.

De rapporter som hittills publicerats visar att antalet nyupptäckta cancerfall har minskat i Sverige under covid-19-pandemin.

Rapporter

Rapporterna är pdf-dokument och öppnas i nytt fönster.

Data från de regionala tumörregistren

Uppskjuten cancervård, delrapport 7 - Jämförelse av antalet registrerade anmälningspliktiga tumörer januari 2020-mars 2022 med 2019

Uppskjuten cancervård, delrapport 6 - Jämförelse av antalet registrerade anmälningspliktiga tumörer januari-juni 2021 med motsvarande period
2019

Uppskjuten cancervård, delrapport 5 – Inrapporteringsstatistik till cancerregistret jämförelseår 2020 och 2019

Uppskjuten cancervård, delrapport 3 - Inrapporteringsstatistik till cancerregistret jämförelseår 2020 och 2019

Data baserad på elektroniskt inrapporterade B-anmälningar

Uppskjuten cancervård, delrapport 4 - Jämförelse av antalet registrerade anmälningspliktiga tumörer januari-december 2020 med motsvarande period
2019

Uppskjuten cancervård, delrapport 2 - Jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under mars-oktober 2020 och motsvarande period 2019

Uppskjuten cancervård, delrapport 1 - Jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under covid-19-pandemin 2020 och motsvarande period 2019

Data från kvalitetsregister

Malignt hudmelanom och urinblåsecancer - Covid-19-pandemins påverkan på diagnostik och behandling 2022

Lungcancer och tjock- och ändtarmscancer - Covid-19-pandemins påverkan på diagnostik och behandling 2020

Bröstcancer och prostatacancer - Covid-19-pandemins påverkan på diagnostik och behandling 2020