Regionalt chefssamråd för cancervården

Det regionala chefssamrådet för cancervården behandlar förslag till vårdprogram, planer och generella övergripande rutiner för sjukvårdsregionens cancervård, och lämnar yttranden och rekommendationer innan de går vidare för beslut. Representanterna i chefssamrådet för cancervården har även till uppgift att diskutera och förankra de frågor som behandlas, i övriga berörda chefssamråd och grupper samt i regionernas linjeorganisationer.

Det är regionerna som nominerar företrädare och RCC Norrs verksamhetschef som beslutar om sammansättningen i chefsamrådet.

Regionalt chefssamråd för cancervården 2020

Ordinarie ledmöter

Ordförande: Anna-Lena Sunesson - chef RCC Norr

Anna Warg - verksamhetschef kirurgkliniken, RJH

Anne Hallqvist - enhetschef, representant bild- och funktionsmedicin, RJH

Anne-Lie Fahlén - verksamhetschef onkologi, RVN

Bertil Axelsson - ordförande palliativa rådet, RJH

Birgitta Lauri - representant hematologi, RNB

Charlotta Andersson - representant laboratoriemedicin, RV

Dirk Albrecht - representant för lungcancer, RNB

Elisabeth O Karlsson - verksamhetschef Cancercentrum, RV

Gun-Britt Milioris - verksamhetschef för Vårdval Västernorrland, RVN

Jörn Schneede - representant regionala läkemedelsrådet, RV

Maria Falck - ordförande regionala folkhälsorådet, RV

Michael Dahlberg - länschef kirurgi, RNB

Senada Hajdarevic - cancerprevention & vägen in till cancervården, RV

Urban Arnelo - verksamhetschef kirurgcentrum, RV

Åsa Mattsson Rumm - länschef kirurgi, RVN

Representant för primärvårdens utförarorganisation - vakant

Adjungerade:

Adriana Herrera Gonzales - representant hudtumörer, RNB

Marju Dahmoun - representant gynekologi, RVN

Rickard Sjöberg - representant neurokirurgi, RV

Stig Evert Thornberg, verksamhetschef, representant ortopedi, RV

Thomas Eriksson - representant ÖNH, RVN

Ulrika Norén-Nyström - representant barnonkologi, RV

Sekreterare:

Anna Selberg - kommunikatör RCC Norr