MENY

Regionala arbetsgrupper

I de regionala arbetsgrupperna ska lokala representanter från Norrlandsregionerna ingå. Arbetsgrupperna kan vara diagnosrelaterade eller omfatta särskilt utpekade kunskapsområden. Grupperna ska vara multidisciplinära och multiprofessionella. De lokala representanterna i arbetsgrupperna utses av linjeorganisationerna i respektive region med en mandatperiod om tre år.

Uppdrag

De lokala representanterna ansvarar för att:

  • representera sitt landsting/region i arbetsgruppen,
  • tillsammans med gruppen bidra till regional utveckling och ta fram de planer och gemensamma rutiner som gruppen bedömer är lämpliga för området,
  • vid behov bilda en lokal arbetsgrupp i det egna landstinget/regionen,
  • bistå sitt landsting/region med underlag för landstingets/regionens handlingsplan för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen inom arbetsgruppens område,
  • medverka i uppföljningen av landstingets/regionens arbete inom arbetsgruppens område,
  • bistå sitt landsting/region vid implementering av utarbetade handlingsplaner och gemensamma rutiner inom området.

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 17 januari 2019