MENY

Ledning

Norrlandstingens regionförbund är ett gemensamt samverkansorgan för regionsjukvård, utbildning och forskning i norra regionen. Regionförbundet har också det övergripande ansvaret för RCC Norrs uppbyggnad och utveckling.

Verksamhetshefen för Regionalt cancercentrum norr är ansvarig för RCC:s verksamhet och är organisatoriskt underställd förbundsdirektören i Norrlandstingens regionförbund. RCC-chefen är föredragande i styrgruppen och chef för medarbetarna inom Regionalt cancercentrum norr.Organisation RCC Norr

Politisk ledning

Förbundsdirektionen vid Norrlandstingens regionförbund utgör den politiska ledningen för RCC Norr och beslutar om: 

  • den regionala utvecklingsplanen
  • kompetensförsörjningsplanen
  • nivåstrukturering för diagnostik och behandling som inte ges i varje landsting/region

Arbetsutskott

Förbundsdirektionens arbetsutskott (AU) svarar för den politiska beredningen av ärenden till förbundsdirektionen.

Styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för strategiska frågor och RCC Norrs kontinuerliga utveckling. Styrgruppen ska godkänna verksamhetsplanen och följa upp de övergripande målen för RCC Norr. Läs mer under Styrgrupp.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 4 juni 2018