Regionalt programområde cancer

Regionalt programområde (RPO) cancer behandlar förslag till vårdprogram, planer och generella övergripande rutiner för sjukvårdsregionens cancervård, och lämnar yttranden och rekommendationer innan de går vidare för beslut. RPO cancer har även till uppgift att diskutera och förankra de frågor som behandlas, i övriga berörda RPO och grupper, samt i regionernas linjeorganisationer.

Det är regionerna som nominerar företrädare och RCC Norrs verksamhetschef som beslutar om sammansättningen i RPO cancer (tidigare chefssamrådet för cancervården).

Regionalt programområde cancer 2021

Ordinarie ledmöter

Ordförande: Anna-Lena Sunesson - chef RCC Norr

Anna S Bergström - enhetschef Beställarenheten, RV

Anne Hallqvist - enhetschef, representant bild- och funktionsmedicin, RJH

Anne-Lie Fahlén - verksamhetschef onkologi, RVN

Bertil Axelsson - ordförande palliativa rådet, RJH

Birgitta Lauri - representant hematologi, RNB

Charlotta Andersson - representant laboratoriemedicin, RV

Dirk Albrecht - representant för lungcancer, RNB

Jörn Schneede - representant regionala läkemedelsrådet, RV

Maria Falck - ordförande regionala folkhälsorådet, RV

Maria Liljeholm - verksamhetschef Cancercentrum, RV

Maria Strandberg - representant Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC), RVN

Michael Dahlberg - länschef kirurgi, RNB

Ove Andrén - medicinsk rådgivare, RCC Norr

Senada Hajdarevic - cancerprevention & vägen in till cancervården, RV

Richard Högström - verksamhetschef kirurgkliniken, RJH

Urban Arnelo - verksamhetschef kirurgcentrum, RV

Åsa Mattsson Rumm - länschef kirurgi, RVN

Representant för primärvårdens utförarorganisation - vakant

Adjungerade:

Adriana Herrera Gonzales - representant hudtumörer, RNB

Marju Dahmoun - representant gynekologi, RVN

Rickard Sjöberg - representant neurokirurgi, RV

Stig Evert Thornberg, verksamhetschef, representant ortopedi, RV

Frans Nilsson - representant barnonkologi, RV

Vakant - representant ÖNH

Sekreterare:

Birgitta Fransson - registeradministratör RCC Norr