Regionalt programområde cancer

Regionalt programområde (RPO) cancer behandlar förslag till vårdprogram, planer och generella övergripande rutiner för sjukvårdsregionens cancervård, samt lämnar yttranden och rekommendationer innan de går vidare för beslut. De frågor som behandlas i RPO cancer diskuteras och förankras i respektive regions linjeorganisation via regionernas lokala programområde (LPO) cancer.

RPO Cancer består av ordförandena för LPO cancer i respektive region. Regionernas cancersamordnare är permanent adjungerade. Regionerna kan adjungera ytterligare personer, permanent eller för enskilda möten. Ordförandena för RPO Medicinsk diagnostik, RPO Primärvård samt sjukvårdsregional arbets­grupp (RAG) Palliativ vård inbjuds till samtliga möten med RPO cancer. RCC-chefen är mötesordförande och RCC Norrs medicinska rådgivare är sakkunnig och föredragande.

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Anna-Lena Sunesson – chef RCC Norr

Lars Beckman – LPO-ordförande och medicinsk chef onkologi, RVN

Maria Liljeholm – LPO-ordförande och verksamhetschef Cancercentrum, RV

Mia Ajax – LPO-ordförande och cancersamordnare, RJH

Ove Andrén – medicinsk rådgivare, RCC Norr

Roger Brännström, LPO-ordförande och verksamhetsområdeschef kirurgi/urologi, RN 

Adjungerade

Denise Ahlqvist – cancersamordnare, RN

Lena Svensson – cancersamordnare, RV

Ulrika Rönningås – cancersamordnare, RVN

Mia Ajax, cancersamordnare i RJH, är som LPO-ordförande i RJH ordinarie ledamot.

Ständigt inbjudna

Anna Fremner – RPO Primärvård, RJH

Anna Sundén – RPO Medicinsk diagnostik, bild- och funktionsmedicin, RV

Ewa Lassén – RPO Medicinsk diagnostik, laboratoriemedicin, RV

Sofia Andersson – RCC Norr, RAG Palliativ vård

Sekreterare

Lena Hjerm, handläggare RCC Norr