Regionalt programområde cancer

Regionalt programområde (RPO) cancer behandlar förslag till vårdprogram, planer och generella övergripande rutiner för sjukvårdsregionens cancervård, och lämnar yttranden och rekommendationer innan de går vidare för beslut. RPO cancer har även till uppgift att diskutera och förankra de frågor som behandlas, i övriga berörda RPO och grupper, samt i regionernas linjeorganisationer.

Det är regionerna som nominerar företrädare och RCC Norrs verksamhetschef som beslutar om sammansättningen i RPO cancer (tidigare chefssamrådet för cancervården).

Regionalt programområde cancer 2021

Ordinarie ledmöter

Ordförande: Anna-Lena Sunesson - chef RCC Norr

Anna S Bergström - enhetschef Beställarenheten, RV

Anne Hallqvist - enhetschef, representant bild- och funktionsmedicin, RJH

Anne-Lie Fahlén - verksamhetschef onkologi, RVN

Bertil Axelsson - ordförande palliativa rådet, RJH

Birgitta Lauri - representant hematologi, RNB

Charlotta Andersson - representant laboratoriemedicin, RV

Christiane Albrecht - MLA för verksamhetsområde Kirurgi, RNB

Dirk Albrecht - representant för lungcancer, RNB

Jörn Schneede - representant regionala läkemedelsrådet, RV

Maria Falck - ordförande regionala folkhälsorådet, RV

Maria Liljeholm - verksamhetschef Cancercentrum, RV

Maria Strandberg - representant Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC), RVN

Ove Andrén - medicinsk rådgivare, RCC Norr

Senada Hajdarevic - cancerprevention & vägen in till cancervården, RCC Norr

Richard Högström - verksamhetschef kirurgkliniken, RJH

Urban Arnelo - verksamhetschef kirurgcentrum, RV

Åsa Mattsson Rumm - länschef kirurgi, RVN

Representant för primärvårdens utförarorganisation - vakant

Adjungerade:

Adriana Herrera Gonzales - representant hudtumörer, RNB

Frans Nilsson - representant barnonkologi, RV

Helena Dalin - verksamhetschef länsverksamhet kvinnosjukvård, RVN

Rickard Sjöberg - representant neurokirurgi, RV

Stig Evert Thornberg, verksamhetschef, representant ortopedi, RV

Vakant - representant ÖNH

Sekreterare:

Åsa Johansson, handläggare RCC Norr