Organisation RCC Norr

Regionalt cancercentrum norrs organisation omfattar många olika yrkesgrupper. RCC Norr bedriver ingen egen cancervård, men medverkar till att förbättra cancervården genom att definiera förbättringsområden, sätta tydliga mål för sjukvårdsregionens cancervård samt genom att följa upp vårdens resultat och utveckling.

För att nå uppsatta mål utgår RCC Norr från ett processperspektiv där fokus ligger på en sammanhängande kedja av vårdhändelser, från diagnos via utredningar till olika behandlingar. Regionala cancercentrums verksamhet omfattar all cancervård.

RCC Norr ingår i det nationella nätverket för landets samtliga sex regionala cancercentrum, som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Driftorganisation för RCC Norr

RCC Norr stödjer regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen i arbetet med att utveckla cancervården i norra sjukvårdregionen. RCC Norr finansieras dels av dessa regioner, dels genom statsbid­rag.

Region Västerbotten ansvarar för driften av RCC Norr, vilket regleras i regionavtalet och genom särskilda tjänsteköp. RCC Norr är en egen basenhet inom Region Västerbottens organisation.