Nytt sätt att screena för att förebygga livmoderhalscancer

Sidan publicerades 12 mars 2021

Regelbunden gynekologisk cellprovtagning är ett effektivt sätt att förebygga livmoderhalscancer. Sedan mitten av 60-talet, då provtagningarna startade i Sverige, har antalet fall av livmoderhalscancer mer än halverats. I dag finns det möjlighet att utrota cancerformen.

Det senaste nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention bygger på att cellproven också analyseras för humant papillomvirus (HPV), för kvinnor från 30 år och uppåt. HPV-screening innebär att en kvinna som testas positiv för HPV kommer att följas upp med upprepad provtagning, tills virusinfektionen har läkt ut eller tills cellförändringar upptäcks och behandlas.

I enlighet med vårdprogrammet, är nu alla Norrlandsregionerna i gång med att göra HPV-analyser på de tagna cellproven. Det nya sättet att screena förväntas ge deltagande kvinnor ett 90-procentigt skydd mot livmoderhalscancer.

Lena Silfverdal– Cellprovtagningen sker på samma sätt som tidigare och kvinnorna bör därför känna igen sig, men logistik, analyser och handläggning av avvikande provsvar har förändrats, säger Lena Silfverdal, överläkare och processledare för cervixcancerprevention vid RCC Norr.

Om provet innehåller HPV analyseras det också för cellförändringar, eftersom dessa i värsta fall kan leda till cancer. Om provet visar både HPV och cellförändringar kallas kvinnan till gynekologisk undersökning. Om provet innehåller HPV men inte cellförändringar, kommer kvinnan bli kallad till en ny provtagning.

– Livmoderhalscancer är en allvarlig sjukdom, men nio av tio patienter botas, om cancern upptäcks tidigt.

Större säkerhet

Cellprov med HPV-analys erbjuds vart tredje år för kvinnor mellan 30 och 49 år, och vart sjunde år för de mellan 50 och 64 år. Den övre åldersgränsen höjs så att kvinnor erbjuds ett sista prov mellan 64 och 70 års ålder. Kvinnor som har behandlats för höggradiga cellförändringar har en ökad risk att senare i livet utveckla livmoderhalscancer och kommer därför erbjudas screening vart tredje år, utan övre åldersgräns.

– HPV-analys är ett känsligare test än mikroskopisk undersökning av cellprovet. Därför kommer fler kvinnor med förstadier till livmoderhalscancer att upptäckas och behandlas, och färre kommer att behöva insjukna i sjukdomen, säger Lena Silfverdal.

För att utrota livmoderhalscancer krävs att en tillräckligt stor andel av den yngre befolkningen är vaccinerad mot HPV, och att alla kvinnor screenas med HPV-analys och får nödvändig behandling när förstadium till cancer upptäcks eller befaras.

Det pågår också en nationell satsning, som ett led i en utrotningskampanj, med att erbjuda HPV-självprovtagning till alla kvinnor, som någon gång har uppvisat cellförändringar i ett cellprov men som inte har följts upp i tillräcklig omfattning. Om dessa kvinnor kan utredas och vid behov behandlas, kommer det gå fortare att nå målet om att utradera livmoderhalscancer.

Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention, Kunskapsbanken

Fakta om HPV och livmoderhalscancer

Humant papillomvirus (HPV) är ett mycket vanligt virus som finns i många olika varianter. Vissa kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till cancer, framför allt i livmoderhalsen. 98 procent av all livmoderhalscancer orsakas av HPV-infektion. Det finns ingen behandling mot infektionen. Oftast läker den av sig själv, utan att orsaka cellförändringar. HPV sprids från person till person genom att slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex.

Kvinnor som är folkbokförda i Sverige kallas till gynekologisk cellprovskontroll från 23 års ålder. Det totala antalet screeningprov som varje person erbjuds är fortsatt 12 stycken. Hos unga är HPV-infektioner vanligt, därför analyseras cellprov för de under 30 år för HPV, endast om det innehåller cellförändringar.

Cellförändringar syns inte och ger vanligtvis inga besvär. Därför är det viktigt att gå på gynekologisk cellprovtagning varje gång som du blir kallad.

Cellprov förebygger cancer och räddar liv.

Nu införs ett nytt sätt att screena för livmoderhalscancer i Västerbotten, SVT Nyheter