Nytillträdda processledare i norra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 17 maj 2021

De sjukvårdsregionala processledarna vid RCC Norr, arbetar på deltid med uppdraget och har en central roll när det gäller att förbättra olika vårdprocesser inom cancervården.

Idag finns sammanlagt 35 sjukvårdsregionala processledare för 25 vårdprocesser inom cancervården. Ibland är det två personer inom sjukvårdsregionen som delar på uppdraget. Fyra processledare är nytillträdda.

Anna-Karin Wennstig

För bröstcancer-processen är det Anna-Karin Wennstig, överläkare vid onkologkliniken, Sundsvalls sjukhus, som nu delar på uppdraget med kontaktsjuksköterskan Maria Sandberg.

Anna MeschaksAnna Meschaks, överläkare inom mödrahälsovården i Region Jämtland Härjedalen, är ny processledare för cervixcancerprevention tillsammans med överläkaren Lena Silfverdal, som planerar att lämna uppdraget vid årets slut.

Ett gemensamt förbättringsarbete

Efter en tids vakans har vårdprocessen för huvud-hals-cancer fått två processledare som delar på uppdraget. Det är Mervi Sallinen-Svensson och Mustafa Magan Barre, båda verksamma vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå.

Mervi jobbar som medicinsk sekreterare och tumörkoordinator vid öron-näsa-hals-kliniken (ÖNH). Hon har drygt 40 års erfarenhet av yrket och har alltid haft ett stort intresse av processer och flöden kring vården av patienter. Redan innan standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes i Sverige, startade tumörteamet vid ÖNH ett så kallat ”snabbspår” för tumörer.

Mervi Sallinen Svensson‒ I den arbetsgrupp som vi bildat i norra sjukvårdsregionen, har vi alla en stor frihet att pröva nya arbetssätt och försöka hitta smarta rutiner, vilket är en orsak till att jag är kvar på kliniken, säger Mervi Sallinen-Svensson.

Hon ser fram emot nya möjligheter i det gemensamma förbättringsarbetet som processledare, tillsammans med doktor Magan.

Mustafa avslutade sin ST för ett år sedan och arbetar nu som tumörkirurg vid öronkliniken, Nus. Även han ser fram emot att dela processledaruppdraget med Mervi, även om arbetssättet är något helt nytt för honom.

Mustafa Magan Barre‒ Jag hoppas både kunna bidra med ett kliniskt perspektiv till förbättringsåtgärder och förstärka forskningen inom huvud-och halscancer, då jag arbetar dels som ÖNH-specialist med fokus på tumörer, dels som doktorand inom området, säger Mustafa Magan.

Tillsammans med sjukvårdsregionala arbetsgrupper analyserar processledarna data från bland annat kvalitetsregister för att följa utvecklingen inom cancervården. De olikheter och brister i vårdprocessen som identifieras, blir utgångspunkter för att på olika sätt förbättra cancervården – med patienternas bästa i fokus. Även patient- och närståenderepresentanter är involverade i processarbetet.

För närvarande pågår bland annat arbete för att ta fram underlag till en ny sjukvårdsregional cancerplan.

Syftet med cancerplanen är att förverkliga RCC Norrs och Norrlandsregionernas gemensamma vision: Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.