Processledare vid RCC Norr är Årets Cancernätverkare

Sidan publicerades 9 februari 2021

Under Världscancerdagen den 4 februari tilldelades Mikael Johansson, Umeå, hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare. Mikael arbetar som universitetslektor vid Umeå universitet, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och är sjukvårdsregional processledare för lungcancer vid RCC Norr.

Mikael Johansson, Årets cancernätverkareI motiveringen heter det att han är ”en verklig eldsjäl som brinner för en bättre och jämlik cancervård i Sverige”.

– Jag är både stolt, glad och förvånad. Som kliniker, forskare och byråkrat är uppmärksamhet och bekräftelse från patienter och i detta fall en patientorganisation det finaste man kan få, säger Mikael Johansson.

Förutom forskare och lärare är Mikael Johansson även ordförande för den nationella planeringsgruppen för lungcancer som ansvarar för det nationella vårdprogrammet. Men först och främst är han klinisk onkolog, som träffar och behandlar patienter med cancer.

Mikael Johansson tycker att behandlingar och utredningsmetoder inom lungcancersjukvården har utvecklats enormt under de senaste åren. Det är dock viktigt med samverkan över landet, för att vården ska bli så jämlik som möjligt.

– Det sporrar mig att försöka förbättra omhändertagande och prognos för våra patienter. Det kan man göra genom att forska och hjälpa till med att organisera vården så bra som möjligt.

Mikael Johansson vill också att cancerrehabilitering sätts i fokus och får mer resurser. Patienter som genomgår eller har genomgått behandling behöver ett långvarigt stöd.

Motivering för Årets Cancernätverkare 2021:

"Mikael Johansson arbetar som universitetslektor vid Umeå Universitet och överläkare vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Mikael är en verklig eldsjäl som brinner för en bättre och jämlik cancervård i Sverige, omtyckt både bland patienter och kollegor. Hans engagemang i såväl forsknings- som samverkansfrågor inspirerar och därför är Mikael Johansson en värdig mottagare av Nätverket mot cancers utnämning till Årets Cancernätverkare 2021.

Hans anknytning både till kliniken och laboratoriet ger honom utomordentliga förutsättningar för forskning främst inom området lungcancer och studier rörande lungcancerpatienter. Han är också ny ordförande i Svenska planeringsgruppen för lungcancer där han gjort en effektiv och viktig insats för att förbättra samarbete och klinisk utveckling av lungcancerbehandlingen i Sverige."

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer har i över 10 år arrangerat Världscancerdagen. Nätverket mot cancer är en intressepolitisk påverkansorganisation som samlar tio nationella organisationer och fyra lokala föreningar. Totalt representerar nätverket 30 000 medlemmar.

www.natverketmotcancer.se