Samspelet mellan primärvårdsläkare och patient har betydelse för tillgången till cancervård

Sidan publicerades 8 december 2021

Interaktionen under läkarbesök i primärvård har betydelse för patientens tillgång till cancervård, visar en ny avhandling. Resultaten belyser vikten av ömsesidighet och tydlighet under mötet när en patient söker primärvården, för symptom som kan tyda på cancer.

Cecilia Hultstrand vårdutvecklare RCC NorrCecilia Hultstrand är utbildad folkhälsovetare och blev nyligen anställd som vårdutvecklare och processledare för cancerprevention vid RCC Norr. Nu är hennes avhandling färdig, efter fyra års arbete.

Cecilia Hultstrand har undersökt patienters första möte med vården, när de söker primärvård för symptom som kan vara tecken på cancer. Hon har även studerat primärvårdsläkares upplevelser av patientmötet och deras erfarenheter av att arbeta med standardiserade vårdförlopp (SVF).

– Patienter upplever ofta krav på sig själva, att presentera sina symptom på ett korrekt och trovärdigt sätt; det är inte alltid lätt, inte heller att tolka symptom som kan tyda på cancer, särskilt då symtomen är diffusa, berättar Cecilia Hultstrand.

Läkare ser ofta SVF som ett hjälpsamt verktyg, men att det också riskerar att förenkla något som egentligen är komplext. Även vid en standardiserad utredning är det viktigt att läkare ser det unika hos varje patient, att de lyssnar och bekräftar patienten under läkarbesöket, samtidigt som de tillämpar sin medicinska kunskap. Enligt avhandlingens resultat verkar sådana färdigheter vara särskilt viktiga i patientmöten inom primärvården.

Cecilia Hultstrand har doktorerat vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och försvarade sin avhandling den 3 december.

– Det känns bra att vara klar, men också lite vemodigt eftersom jag har arbetat med det här under flera års tid, men nu väntar nya äventyr, säger hon.

Avhandlingen: Creating access to cancer care : an exploration of patient-provider encounters in primary care, and sociodemographic factors, UmU

Nyhet om Cecilia Hultstrands avhandling, Umeå universitet