Translationell cancerforskning i fokus

Sidan publicerades 30 april 2021

Den 23 april hölls för nionde gången i ordningen den årliga Cancerforskningsdagen, som vanligtvis brukar arrangeras i Umeå. På grund av det rådande smittläget genomfördes dagen denna gång helt digitalt. Tema var translationell cancerforskning.

Ett 90-tal forskningsintresserade fick lyssna på föreläsningar både om patientnära kliniska studier och om grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.

Nya behandlingsstrategierAnna Martling

Dagen inleddes med en föreläsning av Anna Martling, Karolinska Institutet. För 2021 har hon tilldelats Cancerfondens utmärkelse Årets cancerforskare. Hon beskrev sin unika studie, ALASCCA (Adjuvant Låg dos ASA vid Colorektal CAncer) som är en randomiserad multicenterstudie av tilläggsbehandling med acetylsalicylsyra (ASA) hos patienter med tarmcancer. ASA, som finns i många vanliga antiinflammatoriska värktabletter, är ett billigt läkemedel med låg risk för biverkningar.

– Vi har alldeles nyligen inkluderat vår sista patient i denna studie och har nu 4000 patienter i en omfattande databas som finns tillgänglig för forskning, säger Anna Martling.

Mutationer i genen PIK3CA finns hos omkring en tredjedel av alla patienter med tjock- och ändtarmscancer. En låg dos av ASA kan förbättra överlevnaden och även hjälpa mot återinsjuknande i denna stora patientgrupp. Studien är den första i sitt slag och kan bidra till betydelsefulla förändringar i behandling av tarmcancer.

Andrei ChabesAndrei Chabes, Umeå universitet, föreläste om deras grundliga arbete med att förstå hur förändringar i mängden DNA-byggstenar (dNTPs) i cellen påverkar bland annat uppkomsten av sjukdomar. Forskargruppen utvecklar nya metoder för att specifikt kunna påverka cancerceller genom att förändra nivåerna av dNTPs. Förhoppningen är att kunna använda dNTPs som ett säkert och billigt sätt att behandla patienter med cancer.

Anders WidmarkAnders Widmark, senior professor vid Umeå universitet, beskrev sitt gedigna och tidskrävande jobb med att förbättra behandling av prostatacancer. Han har framgångsrikt visat att tillägg av strålbehandling vid lokal högrisktumör, halverar risken att avlida i prostatacancer (SPCG-7-studien), och detta är nu klinisk praxis.

Widmark belyste även HYPORT-PC-studien som visar att kort intensiv strålbehandling, vid sju tillfällen är lika effektiv mot prostatacancer som standardbehandlingen med 39 behandlingstillfällen med lägre stråldos. 

Jenny Persson

Eftermiddagen inleddes med ett föredrag av Jenny Persson, Umeå universitet. Hon beskrev sin forskargrupps arbete med en ny spännande behandling, ISA-2011B – en liten molekyl som hämmar PI3/AKT signaleringsvägen i cancerceller. Hon visade lovande resultat i många olika pre-kliniska cancermodeller.

Tidig upptäckt och bättre livskvalitetBeatrice Melin

Beatrice Melin, Umeå universitet, berättade generellt om att hitta biomarkörer – ämnen i blodet som tidigt kan identifieras hos patienter. I dag finns inget blodprov i kliniken för tidig upptäckt av cancer. Däremot pågår många studier för att hitta specifika biomarkörer.

Hon beskrev utvecklingsprojektet PREDICT som är en strategisk satsning som just syftar till att undersöka biomarkörer i insamlade biobanksprover.

– Genom att hitta biomarkörerna i ett tidigt skede blir det möjligt att förbygga eller mildra sjukdomen, säger Beatrice Melin.

Cancerforskningdagen avslutades med en föreläsning av Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet. Hon beskrev sin nydanande forskning om hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL), främst efter behandling av matstrupscancer. Hennes forskningsfokus är att hitta faktorer som förbättrar livskvalitet och återhämtning efter behandling, både på kort och lång sikt.

Pernilla Lagergren

Lagergren lyfte fram OSCAR-studien, där ändamålet är att hitta nya vägar till en förbättrad återhämtning hos patienter som blivit opererade för matstrupscancer. I studien identifieras även behov hos deras närmast anhöriga.

Digital diskussion

En digital diskussion om hur man på bästa sätt kan ta preklinisk cancerforskning snabbare till kliniken, translationell cancerforskning, genomfördes under eftermiddagen.

Alla diskussionsgrupper var eniga om att mer nätverkande behövs, för att driva denna viktiga fråga framåt, något som RCC Norr kommer att jobba vidare med.

Posterutställning och pris för bästa poster

Vid en digital postersession, fick sjukvårdsregionens innovativa unga forskare lyfta fram sin forskning. Både preliminära och mer slutgiltiga forskningsresultat redovisades genom korta presentationer.

Joshua CummingÅrets ”Best Poster Award”, ett resebidrag på 10 000 kr, gick till Joshua Cumming från Daniel Öhlunds forskargrupp med postern Cancer-associated fibroblast heterogeneity.

Motiveringen löd: ”Cumming et al presenterade intressanta resultat kring en aktuell och relevant vetenskaplig fråga, genom att använda relevanta metoder samt presentera data på ett tydligt och informativt sätt.”

Cancerforskningens dag hålls på engelska och arrangeras av RCC Norr tillsammans Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Vi tackar alla föreläsare, moderatorer, posterutställare och åhörare och önskar alla hjärtligt välkomna till nästa års Cancerforskningsdag.