Nyheter

Norr
Translationell cancerforskning i fokus

Den 23 april hölls för nionde gången i ordningen den årliga Cancerforskningsdagen, som vanligtvis brukar arrangeras i Umeå. På grund av det rådande smittläget genomfördes dagen denna gång helt digitalt. Tema var translationell cancerforskning.

Samverkan
Effektivare möten och ökad patientdelaktighet med IPÖ och Min vårdplan

Individuell patientöversikt (IPÖ) och Min vårdplan är två av de kunskapsstöd för cancervården som RCC erbjuder. Verktygen skiljer sig åt och används till olika ändamål, men båda med det gemensamma syftet att effektivisera och underlätta vårdpersonalens arbete samt att öka patientens delaktighet och förståelse.

Samverkan
Statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

Covid-19-pandemin orsakar uppskjutna vårdbehov inom många diagnosområden. Jämfört med hur många tumörer som normalt brukar diagnosticeras under ett år var antalet lägre under 2020 på grund av pandemin. Det betyder att flera tusen personer bär på en ännu oupptäckt och obehandlad tumör som i många fall kommer att behöva vård under det närmaste året.

Norr
Livsstil och cancer ‒ tema på sjukvårdsregional cancerkonferens

RCC Norrs digitala sjukvårdsregionala cancerdag gick av stapeln den 22 april med ett 80-tal deltagare. Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör vid Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) var dagens moderator.

Samverkan
Nya brevmallar för screening med mammografi

Nu finns nya och uppdaterade mallar för kallelser och svarsbrev tillgängliga för screeningorganisationen inom mammografiverksamheten.

Samverkan
Nationella vårdprogram ute på remiss

Idag går sex nationella vårdprogram och ett standardiserat vårdförlopp för cancer ut på remiss. Samtliga är revideringar av befintliga dokument.

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram för prostatacancer

En reviderad version av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer finns nu publicerat på cancercentrum.se. Ny riskgruppsindelning och utökad indikation för remiss till onkogenetisk mottagning är några av nyheterna.

Samverkan
Ny ordförande vill att vårdprogrammet för cancerrehabilitering blir ett självklart arbetsredskap

Den nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering inom RCC har en ny ordförande, Ylva Hellstadius.