Nya processledare för tarmcancer

Sidan publicerades 30 oktober 2020

RCC Norr har under en tid stått utan sjukvårdsregional processledare för tjock- och ändtarmscancer. Men från och med i höst finns två processledare som delar på uppdraget. Det är Andreas Söderström, överläkare och kirurg i Norrbotten och Martin Rutegård, kirurg och nybliven universitetsöverläkare i Västerbotten.

Andreas Söderström kirurg

Uppdraget som processledare tycker de två nytillträdda är både inspirerande och spännande, men också utmanande.

– Jag upplever att det finns förutsättningar att göra vården för tjock- och ändtarmscancerpatienter ännu bättre, säger Andreas Söderström.

Just nu ser han som sin viktigaste uppgift att etablera ett nätverk i sjukvårdsregionen, för att kunna sprida kunskap och engagemang.

Martin Rutegård kirurg– Som processledare kan jag bidra till att utveckla kolorektalcancervården i norr och göra ett större avtryck nationellt för vår sjukvårdsregion, för våra patienters bästa, säger Martin Rutegård.

Hans förhoppning är att RCC norr ska kraftsamla till det som är viktigast för såväl kliniker som patienter, och agera blåslampa mot regionerna för att förbättra cancervården och korta köerna.

Screening för tjock- och ändtarmscancer

Ett område som de båda processledarna kommer att arbeta med är införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer. Socialstyrelsen rekommenderar denna screening med självprovtagning för test av blod i avföringen för alla i Sverige i åldern 60–74 år. Idag erbjuder Stockholm-Gotland självtestet för sina invånare. Övriga regioner har kommit olika långt med införandet av screeningprogrammet.

I Norrbotten är förberedelserna nästan klara. Regionen kommer så snart som möjligt att påbörja provtagning och administrering av kallelser etc. via RCC Stockholm-Gotland, och beräknar vara i gång med screeningen under våren 2021. Region Västerbotten är i slutskedet av planeringen, men har ännu inte beslutat när screeningen ska starta.

De båda processledarna är överens om att screening i rätt tid och för rätt population är ett kraftfullt verktyg för att upptäcka men också förhindra tjock- och ändtarmscancer.

– Dels hittar man tumörer i ett tidigare stadium, förmodligen med större chans till bot, dels kan man hitta och behandla förstadier till sjukdomen, så kallade polyper, så att cancer aldrig ens uppkommer, berättar Martin Rutegård.

– Screeningen kommer att spara både lidande och ett antal liv för denna patientgrupp. Utmaningen för oss i Norrbotten är att koloskopivolymerna kommer att öka med 10–15 procent, menar Andreas Söderström.

Genom att införa allmän screening för tjock- och ändtarmscancer i Sverige för alla mellan 60 och 74 år, beräknas 300 liv per år kunna sparas.

Andreas och Jennie opererar

RCC Norr hälsar de nya processledarna varmt välkomna in i uppdraget.

 

 

 

På bilden opererar Andreas Söderström och assisteras av ST-läkaren Jennie Hurtig.