Personligt stöd till unga vuxna cancerdrabbade

Sidan publicerades 24 november 2020

Resurs800 är ett nytt projekt som vill förbättra stödet till unga vuxna cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen. Projektet vänder sig till unga vuxna, 16–30 år som lever eller har levt med cancer. Resurs800 kommer att pågå i ett år framöver och är ett samarbete mellan Ung Cancer, Regionalt cancercentrum norr och Cancerforskningsfonden i Norrland.

Namnet Resurs800 grundar sig på att 800 unga vuxna varje år drabbas av cancer i Sverige. Många faller mellan stolarna och får inte det stöd som de behöver. Projektet kan ses både som en extra resurs för sjukvården och som en extra resurs för unga vuxna cancerdrabbade.

Stödperson för unga vuxnaWannes Van Assche

Efter att vi undersökt vilka behov som unga cancerdrabbade i norr har, och genom Ung Cancers erfarenhet, har vi kommit fram till att en stöd- och kontaktperson skulle vara väldigt uppskattad av de flesta i vår målgrupp, berättar Wannes Van Assche som är koordinator för projektet.

Wannes Van Assche är också den lättillgängliga stödperson som Resurs800 nu har infört.

Stödpersonens uppdrag omfattar att

  • stötta cancerdrabbade och närstående med fokus på det friska
  • ordna aktiviteter och mötesplatser i Norrland
  • stötta och avlasta vården
  • finnas tillgänglig under och efter avslutad behandling/uppföljning.

Stödpersonen kommer att finnas tillgänglig under kontorstid:

Måndag‒fredag, kl. 08:00–16:30. Det kan även finnas möjlighet till kontakt på kvällstid och helger, efter överenskommelse.

Kontakten kan ske fysiskt, över telefon, Skype eller via mejl.

Medicinsk rådgivning ingår inte i stödpersonens arbetsuppgifter.

Vid frågor om projektet, ta kontakt med stödperson/projektkoodinator Wannes Van Assche.