Fem miljoner till forskning om tidig upptäckt av cancer

Sidan publicerades 30 november 2020

Att upptäcka cancer i ett tidigt skede är viktigt för patientens chanser att överleva sjukdomen. Under 2019 gav regeringen fem miljoner kronor till RCC Norr, för ett forskningsprojekt kring blodbiomarkörer, för tidig upptäckt av cancer. Nu har projektet kommit med en första delrapport.

Källa: delrapporten/socialdepartementet

Antalet cancerfall ökar. Enligt beräkningar kommer vi 2030 att ha mer än 100 000 nya fall om året i Sverige. Att hitta blodbiomarkörer för tidig upptäckt av cancer är ett forskningsområde under kraftig utveckling.

– Att upptäcka cancer tidigt är avgörande för överlevnaden och det är också en viktig del av Life science-strategin. Därför är det viktigt att stödja projekt som bidrar till den viktiga forskningen, säger socialminister Lena Hallengren.

Blodprov från hälsoundersökningar

I Västerbotten har man sedan 1990 samlat in högkvalitativa blodprover hos individer som deltagit i allmän hälsokontroll vid 40, 50 och 60 års ålder. Det innebär att väldigt många, drygt 120 000 västerbottningar har donerat sina blodprov.

Under åren har en del av dem insjuknat i cancer vilket gör att forskarna nu kan undersöka blodproven, som är insamlade innan insjuknandet, för att se om det finns biomarkörer i blodet som kan kopplas till cancer. Denna kunskap kan sedan användas för tidigt upptäckt av sjukdomen.

Beatrice Melin‒ Ett fokus för vår studie är att hitta de cancerformer som har högst dödlighet och där vi kan påverka dödligheten mest med tidig upptäckt, säger Beatrice Melin, professor i onkologi och huvudprojektledare.

Inom utvecklingsprojektet har man gått igenom forskningsområdet och hittat några blodprovstest som nu ska prövas, bland annat för lungcancer.

Lungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall i Sverige, år 2016 nästan 3700 dödsfall, enligt Cancerfondens rapport. Många upptäcks när sjukdomen redan har spridit sig, och det är svårt att bota patienten. Då skulle ett blodprovstest kunna göra stor skillnad, genom att man med hjälp av markörerna kan hitta cancern tidigare och då påbörja behandling.

Samlar data och informerar

‒ I Västerbotten vill vi kunna sammanföra data från flera hälsoundersökningar som är gjorda i befolkningen, för att på bästa sätt och så tidigt som möjligt kunna hitta sjukdomar. Vi informerar de personer som lämnat prover för forskning, säger Elin Thysell, biträdande projektledare och biomarkörforskare.

Nästa steg inom utvecklingsprojektet är att nå ut med mer inforamtion till befolkningen.

Läs hela artikeln från socialdepartementet:

Fem miljoner kronor till forskning om tidig upptäckt av cancer, regeringen

För mer information kontakta Beatrice Melinbeatrice.melin@umu.se