Livet i fokus vid nationell konferens kring palliativ vård

Sidan publicerades 5 mars 2020

10–12 mars arrangerar det nationella rådet för palliativ vård (NRPV), i samarbete med den palliativa enheten Storsjögläntan och Region Jämtland Härjedalen, den sjätte nationella konferensen kring palliativ vård. Konferensen som anordnas vartannat år, denna gång på Frösön i Östersund, riktar sig till alla professioner inom sjukvården, i syfte att sprida ny och aktuell kunskap om palliation.

– Att arbeta med obotligt sjuka patienter är både komplext och utmanande. Därför är det viktigt att professionerna har tillgång till aktuell ämneskunskap, säger Bertil Axelsson, ordförande i NRPV och överläkare vid Storsjögläntan vid Östersunds sjukhus.

– Vi människor dör bara en gång och det är viktigt för alla inblandade att det blir så bra som möjligt.

Tema om teamets kraft

Huvudkonferensen arrangeras som tidigare under två dagar och årets tema är Teamens kompetens och perspektiv – palliativ vård som en del av livet. Årets upplaga i Östersund skiljer sig dock från tidigare år, då man valt att lägga en förkonferens dagen före invigningen av huvudkonferensen. Förkonferensen kommer att avhandla vilka möjligheter som finns till klinisk forskning inom den palliativa vården.

Huvudkonferensens tema syftar till att belysa styrkan och betydelsen av att arbeta i team när man arbetar med obotligt sjuka människor.

– Att arbeta i team är en av den palliativa vårdens hörnstenar och därför något som vi hela tiden behöver diskutera och problematisera runt, säger Bertil Axelsson.

Stort engagemang från hela landet

– I dagsläget har vi nästan 700 anmälda till huvudkonferensen och omkring 100 anmälda till förkonferensen. Detta är en nationell angelägenhet och vi kommer ha deltagare från Skåne i söder till Norrbotten i norr, säger Tove Stenman, sjuksköterska vid Storsjögläntan.

Fredrik Wallin som är koordinator för Palliativt kompetenscentrum vid Regionalt cancercentrum norr, är glad över att konferensen arrangeras just i Östersund.

– Den första konferensen gick av stapeln 2010 och årets konferens är den första som arrangeras utanför Sveriges tre största städer. Den är en del av det Nationella rådets stöd till personal inom den palliativa vården och den riktar sig till alla yrkesgrupper oavsett var man arbetar i vården – både inom allmän och specialiserad palliativ vård, berättar Fredrik Wallin.