Nyheter

Samverkan
Webbutbildning ska öka kunskapen om cancer under graviditet

Cancer under graviditet är sällsynt. I Sverige handlar det om ungefär 120 kvinnor om året. För att samla kompetens och sprida kunskap om vård och behandling lanseras en ny webbaserad utbildning. Den vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer och bygger på patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv.

Samverkan
Individuell patientöversikt ger patienten koll på vården

”Patientöversikten gör att man blixtsnabbt förstår både vad som är gjort och vad som är på gång.” Så beskriver Inge Nilsson från Göteborg patientöversikten som RCC utvecklat tillsammans med arbetsgrupper för åtta cancerdiagnoser. Nu kan det nya verktyget börja användas på kliniker runtom i Sverige.

Norr
Nytt snabbspår för testning av ärftlig bröstcancer

Sedan 90-talet har Cancergenetisk mottagning i Umeå, utrett ärftlig cancersjukdom i familjer från norra sjukvårdsregionen. Utredningarna är ofta komplexa och kan ta lång tid att göra, samtidigt som efterfrågan på utredningar ökar alltjämt. Det finns dessutom kvinnor ute i samhället, med en hög risk att drabbas av bröstcancer, som sjukvården inte hittar.