Förbättrat stöd för unga vuxna med cancer

Sidan publicerades 20 januari 2020

Wannes Van Assche har nyligen tillträtt som koordinator för ett projekt inom vilket han kommer att arbeta med att förbättra stödet till cancerdrabbade unga vuxna (16–30 år), i norra sjukvårdsregionen, utifrån deras behov. RCC Norr har fått en extern finansiering för den tvååriga projektanställningen, från Ung cancer och från Cancerforskningsfonden i Norrland.

Hallå där Wannes, hur är läget?

Wannes Van Assche

Det är bara bra! Det känns riktigt roligt att börja som projektkoordinator. Jag ser fram emot att jobba med det här projektet under de kommande åren. Det handlar om en bortglömd grupp som lätt kan hamna mellan stolarna.

Vem är du?

Jag är 26 år och utbildad socionom. Mina rötter har jag i Belgien men efter flytten till Sverige för fem år sedan, har jag kommit att förälska mig i Sverige – dess natur och samhället i stort. I Belgien gick jag min socionomutbildning och den sista praktiken gjorde jag i Sverige, med inriktning mot barn och ungdomar med socioekonomisk utsatt bakgrund. Jag är en social och trygg person med ett starkt driv och vilja att arbeta för människors rättigheter i samhället.

Vad har du jobbat med tidigare?

Under 2019 hade jag ett vikariat som kurator vid Strokecenter, Norrlands universitetssjukhus. Jag arbetade med inneliggande patienter och deras anhöriga, men också inom Strokehemrehab. I arbetet ingick stödsamtal, vägledning till hjälp från myndigheter, krishantering och psykosocialt stöd. Tidigare arbetade jag i Tranås som arbetsledare med utredning och behandling av barn och ungdomar med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik, ibland hela familjer.

Vad innebär uppdraget som projektkoordinator?

Jag kommer att samverka med aktuella kliniker och sedan ta kontakt med patienterna, utifrån deras önskemål och behov. Jag kommer att vara drivande i att utveckla projektets innehåll och arbetssätt, genom att exempelvis arrangera gruppaktiviteter och nätverk för stöd till de cancerdrabbade. Jag kan även komma att vara delaktig i informations- och utbildningsinsatser för externa aktörer.

Hur känns det att jobba med unga människor som haft eller har cancer?

År 2010 fick min bästa kompis, som då var 16 år gammal, cancerdiagnosen leukemi. Detta var en svår period där jag kom i väldigt nära kontakt med cancer. Den perioden har dock format mig till den personen jag är idag. Att kunna bidra till att utarbeta en stödfunktion till unga vuxna med cancer känns därför väldigt viktigt och givande för mig.

Vad kan du bidra med i det jobbet?

Under min tid som arbetsledare fick jag möjlighet att arbeta nära barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrunder och problematik som var i behov av nära stöd. Tillsammans med min tid som kurator på Strokecenter och min socionomexamen har dessa erfarenheter gett mig goda förutsättningar för att kunna utföra arbetet, utifrån ett helhetsperspektiv.

Vilka förväntningar har du på RCC Norr?

Jag hoppas att RCC Norr kan ge mig en trevlig och stimulerande arbetsmiljö samt hjälp med att bygga ett nätverk inom norra sjukvårdsregionen. Jag är övertygad om att medarbetarna på RCC Norr sitter på otroligt mycket kunskap som jag hoppas få ta del av framöver.

Vad gör du helst på en ledig dag?Wannes Van Assche

Då är jag i skogen med min sambo och vår hund. På våren och sommaren tar vi långa promenader och tänder en brasa; vintertid tar vi oss ut på långfärdsskidor. På kvällarna är det god mat, spel och musik som gäller.