Engagerad urolog är Årets processledare

Sidan publicerades 4 februari 2020

Vid ett jubileum i Stockholm, den 3 februari, uppmärksammades att den nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Dagen hade kunglig närvaro av Kronprinsessan Victoria, som bland annat delade ut utmärkelsen Årets processledare i varje sjukvårdsregion. För norra regionens del var det Johan Styrke, som fick utmärkelsen – för ett processledarskap som utmärks av engagemang, klokskap och pedagogiskt sinne.

Johan Styrke

Johan Styrke, som till vardags arbetar vid urologkliniken i Sundsvall, har varit sjukvårdsregional processledare sedan 2016. Utmärkelsen som Årets processledare tycker han är ett kvitto på ett stimulerande lagarbete och ett gott samarbete med patientrepresentanter. Med små steg har processen för prostatacancer förts framåt mot bättre kvalitet och kortare väntetider.

– Vi har hela tiden fokuserat på god medicinsk etik och prioriterat högriskpatienter, trots alla krav som kommer från olika håll, säger Johan Styrke.

Med sin positiva inställning ser Årets processledare, alltid möjligheterna i varje uppdrag som han ställs inför. Devisen är att det mesta går att lösa.

– Det är lätt att fasta i att resurserna inte räcker till, men som sjukvårdsregion är vi starkare och att utveckla det sjukvårdregionala samarbetet är ett spännande arbetsfält.

Patientföreträdare är en tillgång

Patientföreträdare från hela sjukvårdsregionen är involverade i processarbetet gällande prostatacancer. Johan Styrke ser det som en tillgång och tycker det finns stora fördelar med att kunna få direktinformation om de problem som patienter upplever. Patientföreträdana representerar sina organisationer både regionalt och nationellt, och deras rapporter väger lika tungt som vårdprofessionens.

– Patientorganisationen inom prostatacancer är stark och har lättare att nå ut med budskap mot media och politik. De är bland annat drivande i frågan om organiserad prostatacancertestning, säger Johan Styrke.

När sjukvårdsregionerna 2018 fick i uppdrag att utreda organiserad prostatacancertestning, föll det sig naturligt att Johan Styrke tog ansvar för kartläggningen. Han fortsätter att arbeta med frågan, såväl i norra sjukvårdsregionen som nationellt. Nu finns en nationell modell för organiserad testning, som kommer att kunna anpassas till regionala förhållanden.

– Genom att organisera testningen och uppnå hög andel medverkande män, tror vi att dödligheten i prostatacancer kan halveras upp till 80-årsåldern. Dessutom leder strukturerad testning till betydligt färre fall av spridd prostatacancer.

Ett strategiskt arbete

Johan Styrke har ett starkt engagemang för sitt diagnosområde, exempelvis kring nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och multidisciplinär konferens. Samtidigt bedriver han både egen och diagnosövergripande forskning. Just nu pågår ett samarbete mellan onkologer och urologer som syftar till att öka kunskapen om strålbehandling vid spridd prostatacancer.

– En utlokaliserad läkarutbildning är en av nycklarna till en stark forskning, som höjer den kliniska kvaliteten. Idag finns en docent inom urologin i hela norra regionen, men inom fyra år hoppas vi på ytterligare tre docenter, berättar Johan Styrke.

Johan Styrke Årets processledare Kronprinsessan Victoria

Johan Styrke under måndagens ceremoni i Stockholm, med H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Foton: Emelie Otterbeck.

Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

Skapa trygghet är viktigt för Årets kontaktsjuksköterska