Digitala möten ger nya möjligheter

Sidan publicerades 3 december 2020

Med tre veckors mellanrum arrangerade RCC Norr två digitala konferenser, dels en regiondag med temat prehabilitering, dels en temadag om att främja fysisk aktivitet vid cancersjukdom inom norra sjukvårdsregionen. På grund av coronapandemin var båda konferenserna digitala, vilket dock medförde att de var mer välbesökta än under normala förhållanden. Över hundra personer kopplade upp sig vid respektive tillfälle.

Katja Vuollet Carlsson– Vid den förra regiondagen för cancerrehabilitering var vi ett 30-tal, men när deltagarna inte behöver resa till mötet ser vi att många fler kopplar upp sig. Det blir också lättare att hitta externa föreläsare. Jag tycker det är häftigt, säger Katja Vuollet Carlsson som är sjukvårdsregional processledare för cancerrehabilitering vid RCC Norr och ansvarig för regiondagen.

Hon berättar att syftet med regiondagen är att delge varandra ny kunskap, men också att stärka nätverket och samverkan för de som arbetar med cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen. Men nätverkande kan vara svårt att främja vid webbaserade möten.

– Vi behöver hitta nya former för dialog och för att kunna ha gruppdiskussioner på ett bra sätt, även digitalt, säger Katja Vuollet Carlsson.

Oavsett vilka mötestekniker som används tror hon att tiden är mogen och professionen inom cancervården alltmer motiverad för att diskutera cancerrehabilitering och betydelsen av fysisk aktivitet vid cancersjukdom, som ett sätt för verksamheterna att röra sig mot målen i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Dessa frågor lyfts i flera forum.

Under våren kommer RCC Norr att bjuda in till webbaserade, yrkesspecifika dialogmöten, där bland annat det uppdaterade vårdprogrammet för cancerrehabilitering kommer att presenteras. Det är ett sätt att tillgodose de behov som finns av olika typer av nätverk.

RCC Norr satsar på fysisk aktivitet

Temadagen om fysisk aktivitet vid cancersjukdom och cancerbehandling är en del av ett projekt inom RCC Norr i samverkan med regionerna. Projektets övergripande syfte är att stödja utvecklingen av detta verksamhetsområde i norra sjukvårdsregionen. Under temadagen ville man sprida aktuell kunskap och goda exempel, men också bidra till gemensamma diskussioner inom respektive deltagande region.

Anna Stecksén

Anna Stecksén som är vårdutvecklare vid RCC norr och ledde temadagen berättar att det idag finns ett starkt stöd för att fysisk aktivitet vid cancersjukdom kan dämpa ångest, depression, trötthet och ha betydelse för hälsorelaterad livskvalitet.

– Om pandemin skulle ta slut imorgon skulle jag ändå vilja jobba mer webbaserat, för att göra det möjligt för fler att delta i möten och få ta del av ny kunskap. Det är kostnadseffektivt, både att arrangera digitala möten och att delta vid sin egen dator, säger Anna Stecksén.

Enligt utvärderingen var deltagarna nöjda, men visst finns det både för och nackdelar med digitala möten. En av deltagarna skrev: ”Då vi bor i en mycket stor region så underlättar den digitala formen för många att delta, då det inte innebär några resekostnader. Däremot tar det bort mycket av det sociala nätverkandet som en sådan här dag annars medför”.

Både Katja och Anna tror att coronapandemin har ökat acceptansen för att mötas digitalt och gjort människor tryggare med tekniken. Digitala möten sparar tid och är bra för miljön.