Workshop om biomarkörer för tidig upptäckt av cancer

Sidan publicerades 22 april 2020

Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Regionalt cancercentrum norr, Region Västerbotten och Umeå universitet i ett utvecklingsprojekt kring tidig upptäckt av cancer. Syftet med projektet "Predict", är att undersöka hur man på bästa sätt kan använda sparade biobanksprover, för att hitta biomarkörer ‒ ämnen i blodet som kan identifieras hos patienter med tidig cancer.

Som ett led i utvecklingsarbetet ”samlades” under måndagen 50 cancerforskare samt representanter från flera biomarkörföretag till en virtuell workshop, för att diskutera vilka analysmetoder som är bäst att använda för de typer av biobanksprover som finns samlade inom norra sjukvårdsregionen.

Det är omkring 140 000 unika individer som hittills har lämnat blodprov och fyllt i enkäter, i samband med hälsoundersökningar. Blodproven finns samlade vid Biobanken norr i Umeå och forskning kring proverna administreras av enheten för biobanksforskning.

Beatrice Melin, professor i onkologi, som var huvudarrangör för mötet tycker att den virtuella workshopen fungerade oväntat bra.

– Det hölls ett stort antal presentationer från tre olika tidzoner, i Europa och USA. Alla kunde chatta, räcka upp handen och ställa frågor. På eftermiddagen delade vi upp oss i fyra diskussionsgrupper. Visst hade det varit utmärkt att kunna ses, men under de rådande förhållandena fungerade det bra, säger Beatrice Melin.

Vid workshopen gick man igenom hur forskarna genom att först screena och upptäcka biomarkörer i en befolkning och sedan i en separat grupp av individer, kan fastställa vilka av biomarkörerna som verkligen skulle kunna fungera som blodmarkör för cancer. Därefter kan man arbeta fram ett test som kan användas vid kliniken.

Mattias JohanssonEn sådan modell har tagits fram för lungcancer och presenterades av Mattias Johansson, forskare vid IARC, International Agency for Research on Cancer, i Lyon. Mattias Johansson samarbetar med Umeåforskaren och ansvarig för det nationella vårdprogrammet för lungcancer, Mikael Johansson.

De båda forskarna visade mycket intressanta preliminära data på profiler av biomarkörer som, om de kan bekräftas i oberoende dataset, skulle kunna användas som en del i en framtida lungcancerscreening.

Vidare under dagen fick olika företag möjlighet att presentera deras teknologier för att analysera gener, proteiner och metaboliter; områden där det finns mycket lovande forskning på biobankskohorter.

– I framtiden kommer sannolikt en blandning av olika typer av biomarkörer behövas för att kunna prediktera vem som har risk för att insjukna i cancer, sade Mikael Johansson.

Under slutet av den webbaserade workshopen diskuterades i smågrupper kring vad man som forskare, kliniker och patient skulle behöva för typ av prov och hur man på bästa sätt i framtiden skulle kunna inkludera det i klinisk verksamhet.

För mer information kontakta Beatrice Melinbeatrice.melin@umu.se