Ny processledare för mammografi

Sidan publicerades 7 april 2020

Under en tid var platsen som sjukvårdsregional processledare för mammografi vakant i norra sjukvårdsregionen. Nu har Eric Arelöf antagit uppdraget och utmaningen att förbättra vårdprocessen. Till vardags arbetar Eric Arelöf som enhetschef vid Mammograficentrum i Region Västernorrland.

De övergripande målen för en processledare är att öka kvaliteten i vårdprocesserna, förbättra tillgängligheten, skapa förutsättningar för samverkan och informationsutbyte, korta led- och väntetider samt att effektivisera och frigöra resurser.

Eric Arelöf

Varmt välkommen till RCC Norr, Eric Arelöf. Hur känns det att numera vara sjukvårdsregional processledare för mammografi?

– Det känns spännande och utmanande.

Vad kan du bidra med som processledare?

– Det är lite svårt att svara på då jag fortfarande är väldigt ny i rollen, men jag hoppas på att kunna bidra med nya perspektiv och bli en extra drivande motor.

Vilka förväntningar har du på det arbete som görs inom RCC Norr?

– Jag kommer att vara verksam inom området prevention och tidig upptäckt av cancer. Min förhoppning är att arbetet inom RCC Norr ska stärka gemenskapen och samarbetet inom norra sjukvårdsregionen och fortsätta att skapa förutsättningar för att ge så bra vård och bemötande som möjligt – oavsett var i sjukvårdsregionen som patienten söker vården. 

Vad gör du helst på en ledig dag?

– En ledig dag umgås jag helst med familjen, antingen i skidbacken eller i skogen.