Nyheter

Samverkan
Färre dör av lokalt avancerad prostatacancer

Varje år diagnostiseras i Sverige ungefär 1 000 män med lokalt avancerad prostatacancer – en cancerform med dålig prognos. Strålbehandling tillsammans med hormonbehandling har dock visat sig förlänga livet. En ny studie baserad på data i Nationella prostatacancerregistret visar nu att ökad radikalbehandling av dessa män minskar dödligheten efter fem år med 25 procent.

Norr
Workshop om biomarkörer för tidig upptäckt av cancer

Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Regionalt cancercentrum norr, Region Västerbotten och Umeå universitet i ett utvecklingsprojekt kring tidig upptäckt av cancer. Syftet med projektet "Predict", är att undersöka hur man på bästa sätt kan använda sparade biobanksprover, för att hitta biomarkörer ‒ ämnen i blodet som kan identifieras hos patienter med tidig cancer.

Samverkan
Remissrunda med förlängd svarstid

I dag går ett antal nationella vårdprogram ut på remiss till regioner, professioner och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Norr
Sophia ska leda gyncancerprocessen

RCC Norr välkomnar barnmorskan Sophia Holmlund som ny sjukvårdsregional processledare för gyncancerprocessen i norr. Gynekologisk cancer omfattar cancer i äggstockar, äggledare, livmoder, livmoderhals, slida och blygdläppar. I Sverige insjuknar omkring 3 000 kvinnor årligen i gynekologisk cancer.

Norr
Ny processledare för mammografi

Under en tid var platsen som sjukvårdsregional processledare för mammografi vakant i norra sjukvårdsregionen. Nu har Eric Arelöf antagit uppdraget och utmaningen att förbättra vårdprocessen. Till vardags arbetar Eric Arelöf som enhetschef vid Mammograficentrum i Region Västernorrland.

Samverkan
Kodningspersonalens viktiga roll

Den 6-10 april 2020 uppmärksammas National Cancer Registrars Week (NCRW) för tjugofjärde gången, tema ”Cancer Registrars: 2020 Vision for the Future.” Syftet är att uppmärksamma kodningspersonalens viktiga roll gällande insamling av data till cancerregister. Information som bidrar till cancerforskning, prevention och olika screening- och behandlingsprogram.

Samverkan
Nytt vårdprogram för vulvacancer

Ett nytt vårdprogram för vulvacancer har fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Syfte och mål med vårdprogrammet är att göra utredningen, behandlingen och uppföljningen av vulvacancer jämlik i hela Sverige.