Ny processledare vill förbättra samarbetet i norr

Sidan publicerades 10 september 2019

Fabian HofmannHallå där Fabian Hofmann, hur är läget?

Mycket bra, vi har haft en fantastisk sommar och det känns roligt att komma tillbaka till arbetet och nya utmaningar.

Hur känns det att numera vara processledare för njurcancer?

Det gläder mig att jag har fått ett stort förtroende. Jag ser fram emot att gemensamt förbättra vården för patientgruppen och hoppas att arbetsgruppen kommer att bidra med nya impulser till alla berörda enheter i regionen.

Vad gör du till vardags?

Jag jobbar som urolog på Sunderby Sjukhus, där jag har varit anställd i mer än 10 år. Ungefär 50 % av tiden ägnar jag åt behandling av njurcancerpatienter i Norrbotten, där jag är ansvarig för den operativa och onkologiska behandlingen. Dessutom bidrar jag med arbete inom ”European Association of Urology” där vi skapar riktlinjer för behandlingen av njurcancer.

Vad kan du bidra med som processledare för njurcancer?

Jag hoppas att vi i första hand kan hitta ett sätt att förbättra samarbetet inom regionen och tror att jag kan vara en länk för att få fart på processen.

Vilka förväntningar har du på det arbete som görs inom RCC Norr?

Ur mitt perspektiv har RCC:s arbete redan förbättrat vården för vissa patientgrupper som inte har uppmärksammats på samma sätt tidigare, men arbetet måste fortsätta, med patienten i fokus.

Vad gör du helst på en ledig dag?

Om det dyker upp en sådan försöker jag vara så mycket som möjligt med familjen. Annars finns det alltid klippväggar och bergstoppar kvar som jag ännu inte har bestigit.