Forskningsmöte inspirerar till nya samarbeten

Sidan publicerades 29 oktober 2019

Den 3–4 oktober hölls det nationella cancerforskningsmötet, Cancer Research Meeting, denna gång i Umeå. 240 cancerforskare samlades för att presentera nya upptäckter och framsteg inom cancerforskningen och Regionalt cancercentrum norr var en av konferensens arrangörer.

– Att samla landets cancerforskare, under två dagar, inspirerar till vetenskapliga diskussioner, förbättrade forskningsprojekt och nya samarbeten, säger Marie Lundholm som är forskningssamordnare vid RCC Norr.

Konferensen innehöll ett brett spektrum av ämnen, från grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning till patientnära kliniska studier. Fyra ”keynote speakers” var inbjudna att föreläsa om sin pågående cancerforskning.

Under torsdagen beskrev Elisabeth De Vries från Nederländerna hur man kan använda PET imaging för att förutspå och följa val av immunterapi. Johan Lundin från Finland föreläste om artificiell intelligens för utveckling av cancerdiagnostik.

Fredagen inleddes med ett föredrag av biomarkörsforskaren Johan Skog (bilden) från USA, som ursprungligen kommer från Umeå. Han berättade om hur mikrovesiklar, så kallade exosomer, framgångsrikt kan nyttjas som ”liquid biopsies” för diagnostik.

Johan Skog forskare

Konferensen avslutades med en föreläsning av Tobias Sjöblom från Uppsala universitet. Han beskrev sin forskargrupps arbete med att utveckla nya metoder som kan bidra till förbättrad cancerdiagnostik.

Utöver dessa föreläsningar presenterades både preliminära och mer slutgiltiga forskningsresultat genom kortare föredrag och två postersessioner, med drygt 90 medverkande posters. Med stor entusiasm lyfte innovativa unga forskare fram sin forskning.

Swedish Cancer Research Meeting anordnades för femte gången i ordningen men det var första gången som ett regionalt cancercentrum var med som arrangör. Bakom mötet står även Cancerakademin, U-CAN, StratCan och BioCARE.